Valberedningen informerar

Enligt 23 § i LGK:s stadgar ska Valberedningen senast den 1 januari varje år informera medlemmarna om vilka styrelseledamöter som står i tur att avgå samt huruvida avsägelse föreligger för återval.

I den nuvarande styrelsen har vi idag Lars Waerland som sitter till kommande årsmöte 2019 som styrelsens ordförande. Han ställer sig positiv till att bli vald för ytterligare 1 år. (väljs 1 år i taget)

Robert Ekelund sitter som vice ordförande tills årsmötet 2019. Han ställer sig positiv till att bli vald för en period på ytterligare två år.

Boel Eklund och Björn Littorin sitter som ordinarie ledamöter tills årsmötet 2019. De ställer sig positiva till att bli valda för en period på ytterligare två år.

Övriga ledamöter som står inför omval 2020 är: Karin Åkerblom, Stephanie Gabrielsson och Kjell Nilsson.

Då valberedningen ska förnyas med 1 person vid varje årsmöte välkomnar Valberedningen förslag på en ny valberedare att bli vald i samband med årsmötet 2019 för en period av 4 år. Det är Birgitta Stavenow som ska lämna sitt uppdrag och ersättas av en kvinna.

Valberedningen välkomnar sist men inte minst förslag på revisor. Nuvarande/aktuella revisorer är Mikael Höök och Roger Ekman (suppleant).

Föreslagna personer bör vara vidtalade och beredda att ställa upp.

Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast den 20 februari 2017 under adress: Valberedningen Lidingö Golfklubb, Box 1035, 181 21 Lidingö eller per e-post till ledamöternas adresser enligt nedan.

Peter Cederqvist - peter.cederqvist@newstart.se 

Birgitta Stavenow - birgitta.stavenow@me.com

Charlotte Hattenbach - charlotte.hattenbach@gmail.com

Henrik Ihre - henrik.ihre@tvdinner.se

 

Valberedningen genom sammankallande Peter Cederqvist

Lidingö den 28 december

Kommentarer