Valberedningen informerar

Inför årsmötet den 10 april informerar valberedningen medlemmarna följande:

I den nuvarande styrelsen har vi idag Lars Waerland som sitter till kommande årsmöte 2018 som styrelsens ordförande. Han ställer sig positiv till att bli vald för ytterligare 1 år. (väljs 1 år i taget)

Robert Ekelund sitter som vice ordförande tills årsmötet 2019.

Boel Eklund och Björn Littorin sitter som ordinarie ledamöter tills årsmötet 2019.

Kjell Nilsson och Karin Åkerberg sitter till årsmötet 2018 även de som ordinarie ledamöter och ställer sig positiva till ett omval för en period av 2 år.

Staffan Östlund har suttit i 4 år och har valt att avgå ur styrelsen vid årsmötet 2018 och vi tackar honom för det arbeta han har bidragit med för att utveckla klubben. Valberedningen välkomnar därför förslag på ersättarare för Staffan.

Valberedningen välkomnar även förslag på en ny valberedare att bli vald i samband med årsmötet 2018. (för en period av 4 år)  Detta då valberedningen ska förnyas med 1 person vid varje årsmöte. Det är Daniel Hanngren som ska lämna sitt uppdrag och för att följa intentionen att det bör vara två av vardera kön, välkomnas alltså särskilt manliga namnförslag.

Valberedningen välkomnar sist men inte minst förslag på revisor. Nuvarande/aktuella revisorer har varit: Mikael Höök, Roger Ehrman

Föreslagna personer bör vara vidtalad och beredd att ställa upp. Förslagen skall vara valberedningen tillhanda senast den 20 februari 2017 under adress: Valberedningen Lidingö Golfklubb, Box 1035, 181 21 Lidingö eller per e-post till ledamöternas adresser enligt nedan.

Peter Cederqvist - peter.cederqvist@newstart.se

Daniel Hanngren -daniel.hanngren@hotmail.com

Birgitta Stavenow - birgitta.stavenow@me.com

Charlotte Hattenbach - charlotte.hattenbach@gmail.com

 

Valberedningen genom ordförande Peter Cederqvist

Lidingö den 10 februari

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Handicaprevision för 2018 2019-01-02
Gott Nytt År! 2018-12-30
Valberedningen informerar 2018-12-28
God Jul och Gott Nytt År! 2018-12-20
Jon Rahm 2018-12-14