Svar på 10 regelfrågor

Här hittar du de rätta svaren på de 10 regelfrågor som var publicerade under tiden 23/4 tom 7/5.

Här nedan hittar du de 10 regelfrågorn samt svarsalternativ som varit publicerade och det rätta svaret finns i kursiv stil.

1.       Under en slagspelstävling ligger spelarens boll nära ett träd. När spelaren påbörjar sin baksving med avsikt att slå ett slag på bollen fastnar klubbhuvudet i en stor gren som går av. Spelaren lyckas stoppa baksvingen. Vad gäller?

a.       Spelaren har inte gjort ett slag och får ingen plikt.

b.      Spelaren har inte gjort ett slag men får två slags plikt. (Regel 13-2)

c.       Spelaren har gjort ett slag och får två slags plikt.

 

2.       Vilket av följande påståenden är korrekt avseende Mark under arbete?

a.       Tillfälligt vatten existerar inte i Mark under arbete.

b.      Gränsen för Mark under arbete sträcker sig lodrätt uppåt och nedåt.

c.       Om en spelare under sökande i Mark under arbete rubbar sin boll i vila får han ingen plikt. (Regel 18-2)

 

3.       Efter att ha spelat 9 hål i en slagspelstävling upptäcker spelaren att det är kö på 10:ans tee. Han går då bort till övningsgreen och slår några puttar. Hans medtävlare säger att han inte tror att det är tillåtet att övningsputta under pågående rond. Spelaren struntar i detta och slår några puttar till. Vad av följande är rätt?

a.       Spelaren får ingen plikt. (Regel 7-2)

b.      Spelaren får två slags plikt.

c.       Spelaren diskvalificeras eftersom att han fortsatte efter det att hans medtävlare upplyst honom om att han inte trodde att det var tillåtet.

 

4.       Spelaren står lite för nära sin boll när han gör en provsving på fairway och träffar av misstag sin boll som flyttar sig 20 meter in i skogen och stannar bakom ett träd. Vad säger reglerna?

a.       Spelaren får ingen plikt och bollen måste återplaceras.

b.      Spelaren får ett slags plikt och bollen spelas som den ligger.

c.       Spelaren får ett slags plikt och bollen måste återplaceras. (Regel 18-2)

 

5.       I en slagspelstävling ligger spelarens boll precis utanför en bunker. I bunkern, mitt i spellinjen, ligger en stor gren som har blåst ned under natten från ett träd. Spelaren går ner i bunkern och lyfter bort grenen. Innan han slår ifrågasätter en medtävlare om spelaren har rätt att ta bort ett löst naturföremål i ett hinder. Vad säger reglerna?

a.       Spelaren får två slags plikt, men behöver inte lägga tillbaka grenen innan han spelar.

b.      Spelaren får två slags plikt och måste lägga tillbaka grenen innan han spelar.

c.       Spelaren får ingen plikt oavsett om han lägger tillbaka grenen eller inte innan han spelar. (Regel 23--1)

 

6.       På första hålet i en slagspelstävling finner spelaren sin boll på 10:e hålets foregreen och att han där, för att kunna slå nästa slag, måste ta sin stans på green. Han tar ut den närmaste punkten, inte närmare hål, där han inte har stansen på green och droppar bollen inom en klubblängd därifrån. Bollen rullar en kort bit till ett läge där spelaren inte har någon störande inverka av greenen och inte närmare hål. Han spelar sedan bollen från det nya läget. Vad av följande är rätt?

a.       Spelaren får ingen plikt?

b.      Spelaren får två slags plikt? (Regel 25-3)

c.       Spelaren är diskvalificerad.

 

7.       Vilket av följande påståenden är korrekt?

a.       Spelarens ursprungliga boll hittas inom fem minuter, men efter att han peggat upp en ny boll på tee. Spelaren har inte rätt att spela vidare på sin ursprungliga boll.

b.      Spelarens ursprungliga boll hittas inom fem minuter, men efter att han droppat en ny boll på den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades. Spelaren har inte rätt att spela vidare på sin ursprungliga boll. (Regel 27-1)

c.       Spelarens ursprungliga boll hittas inom fem minuter, men efter att han droppat en ny boll på den plats varifrån den ursprungliga bollen senast spelades. Spelaren har rätt att spela vidare på sin ursprungliga boll.

 

8.       I en matchspelstävling ligger spelarens boll utanför green och han chippar mot hålet. När bollen är i rörelse, och utan att fråga eller blivit ombedd, går motspelaren fram och tar ur flaggstången från hålet och lägger den en bit bort. Spelarens boll rullar precis över hålet och stannar en meter bortom hålet. Vad av följande är rätt?

a.       Ingen av spelarna får någon plikt.

b.      Motspelaren förlorar hålet. (Regel 17-1)

c.       Spelaren förlorar hålet.

 

9.       Vilket av följande påståenden är råd och därför ett brott mot regel 8-1?

a.       Att fråga en medtävlare o avståndsmarkeringarna är korrekta.

b.      Att fråga en medtävlare hur långt det är till flaggan från spelaren boll som ligger på fairway.

c.       Att föreslå att medtävlaren förklarar bollen ospelbar. (Regel 8-1)

 

10.   Spelare A:s boll pluggar sig i bunkern strax framför spelaren B:s boll. Vad av följande är rätt?

a.       Eftersom spelaren inte får beröra sanden med klubban innan han slår ett slag från bunkern ska han inte använda en klubba för mätning i samband med lyftet och återplaceringen av bollen.

b.      Bollen som lyfts får rengöras.

c.       Det ursprungliga läget för bollen som lyfts och som ska återplaceras måste återskapas så noga som möjligt och bollen placeras i detta läge. (Regel 22-2)

 

Grattis säger vi till Mona Nordfors som hade 7 rätt och kan hämta pris i form av ett trepack

Callaway Chrome Soft. 

 

/ Lars Waerland, Ordf Regel- och handicapsektionen

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Årsmötet 10 april 2018 2018-04-15
Grand Opening 2018-04-15
Nu öppnar vi rangen 2018-04-13
Tränings Kick Off 2018-04-12
Öppet Hus 15 april 2018-03-29