Spel på fel boll

Vad händer om du spelar på fel boll? Under årets US Open inträffade detta, för proffsen något ovanliga, då Hunter Mahan och Jamie Donaldson av misstag spelade på varandras bollar. Tyvärr drabbar kanske det oftare oss motionsgolfare att vi spelare på fel boll i olika situationer.

Vad säger då reglerna om denna situation? Jo, i detta fall, som jag beskrev inträffade under årets US Open, så ådrog sig båda spelarna två pliktslag enligt regel 15-3. De var tvungna att rätta till sitt misstag genom att spela rätt boll från den plats där den ursprungliga bollen låg. Om den exakta platsen kan fastställas så får spelaren placera bollen där, men i de flesta fall går inte detta och då ska bollen droppas så nära som möjligt från den punkt där den låg enligt regel 20-3c. I Mahan/Donaldson incidenten så insåg spelarna att de slagit på varandras bollar innan de slog nästa slag men det hade inte spelat någon roll om de slagit fler slag på varandras bollar, plikten blir ändå bara två slag. Dock måste spelaren rätta sitt misstag genom att spela rätt boll eller genom att fortsätta enligt reglerna t.ex. om den ursprungliga bollen är förlorad eller ospelbar. Om spelaren inte rättar sitt misstag innan han/hon slagit ut på nästa tee så bli man diskvalificerad. Befinner sig spelaren på sista hålet så måste man rätta sitt misstag innan man går av green.

För att undvika att spela på fel boll så bör du innan du startar ronden märka din boll, vilket du även uppmanas att göra i regel 12-2, men det är inget måste. Det är alltid spelarens eget ansvar att se till att han/hon alltid spelar på rätt boll.

Att märka bollen kan i vissa fall vara till god hjälpa när det gäller att sikta från tee eller på green. Många spelare märker därför bollen genom att rita ett svart streck på delar eller runt hela bollen. Här kanske man skulle kunna misstänka att man bryter om regel 14-2b som säger:

”En spelare får inte slå ett slag med sin caddie, sin partner eller sin partners caddie, placerad på eller nära förlängningen av spellinjen eller puttlinjen bakom bollen”

Men det är alltså helt enligt reglerna att märka sin boll precis hur man vill, vilket framgår av Decision 20-3a/2.

Märk alltså din boll med ett tydligt identifieringsmärke så att du är säker på att du spelar på rätt boll så undviker du även att få två retliga pliktslag!

Ha en fin midsommarhelg!

Lars Waerland, ordf i Regel- och hcpsektionen

Kommentarer