Sommarhälsning från styrelsen

Styrelsen informerar och önskar medlemmar, gäster, sponsorer och personal en fortsatt skön sommar.

Vilken härligt vår vi har haft! Fast egentligen uteblev nästan våren helt och det blev sommar direkt. Värmen och framför allt bristen på regn återspeglar sig på vår bana. Dit våra vattenspridare når så är banan utmärkt medan den förstås är mycket torr dit spridarna inte når. 

Våra banarbetare får ägna mycket tid åt att stödbevattna de nysådda områden runt bunkrar samt nyplanterade träd så det blir även en annorlunda försommar för dem. Som vanligt gör de ett strålade fint arbete och jag tycker att vi kan vara stolta över vår bana! 

Årsmötet i april tog ju beslut om att isolera östra ladan och möjliggöra vinterträning för våra medlemmar. Jag var och tittade på arbetet i söndags tillsammans med Jonas Petré, som är ordförande i Anläggningskommittén, och kan bekräfta att arbetet rullar på enligt plan och om inget oförutsett inträffar så kommer vi att kunna öppna för inomhusträning i samband med att banan stänger i höst. Det innebär att vi from i höst kommer att kunna erbjuda en golfrelaterad ”året runt verksamhet” på klubben – kul tycker jag! 

Under våren har vi renoverat bunkrarna på hål 7, 8 och 11 och resultatet har blivit mycket uppskatta av medlemmar och gäster. Vid det extra årsmötet som styrelsen kallat till den 13 juni så biföll mötet styrelsens förslag att renovera samtliga återstående bunkrar. Vi har därför påbörjat planeringen redan nu för att under april 2019 renovera alla våra bunkrar. 

Vid det extra årsmötet så bifölls även förslaget om att anlägga en ny övningsgreen i anslutning till klubbhuset. Planeringen av den nya övningsgreenen påbörjas redan nu och under hösten kommer någon form av ”palissad” byggas och massor läggas på plats så att dessa kan sätta sig under vintern. Vi hoppas att allt går enligt plan och kan då förhoppningsvis våren 2020 ha en ny fin övningsgreen i bruk för att träna närspel på. 

Det fina vädret har även inneburit mycket spel på banan. Nyttjandegraden av banan har ökat ca 10% jämfört med samma perioder 2017 och 2016. Detta har även påverkar tillgängligheten av bokningsbara tider.

Klubbledningen och styrelsen är medvetna om detta och tittar nu på flera åtgärder för att öka tillgängligheten för medlemmarna. Vi kan bl a konstatera att de två ”på platsen tider” som finns varje timme har väldigt låg beläggning och tittar på att ev minska till endast en ”på platsen tid” varje timme under lördag och söndag. På så sätt tillgängliggör vi fler bokningsbara tider för medlemmar som vill planera sin golf. Vidare tittar vi över greenfeespel samt utöka starterfunktion. Vi återkommer längre fram kring detta. 

Tyvärr har vi konstaterat att vi medlemmar själva i viss mån bidrar till de utmaningar vi har med tillgängligheten. Vi ser t.ex. att medlemmar bokar upp bollar och tider och sedan uteblir från spel, dvs det blir så kallade ”no show”, och tider som kunnat nyttjas av andra medlemmar blir tomma. Enligt våra bokningsregler så ska de som avbokar tider senare än 2 timmar innan start debiteras 50 kr, och spelare som helt uteblir från en bokad starttid debiteras 200 kr. Vi i styrelsen tycker det skulle vara tråkigt om vi skulle tvingas ”bötfälla” medlemmar som inte sköter sig. Respektera därför de bokningsregler som gäller. Läs gärna mer om vilka bokningsregler som gäller på hemsidan – klicka här!  

Under hösten kommer klubben att påbörja ett arbete miljöcertifiering av hela anläggningen. Vi söker därför miljöintresserade medlemmar som kan tänka sig att bidra till detta arbete. Vill du veta mer om vad miljöcertifiering innebär så kan du läsa på SGF:s hemsida – klicka här!

Är du intresserad av att bidra till arbetet så skicka ett mail till Stephanie Gabrielsson i styrelsen som kommer att ansvara för arbetet. Du hittar kontaktuppgifter till Stephanie och övriga i styrelsen på hemsidan – klicka här!  

Har du synpunkter eller frågor kring verksamheten så är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen! 

Vi önskar alla medlemmar, gäster och sponsorer en riktigt härlig golfsommar!

 

För styrelsen i LGK

Lars Waerland, Ordförande

 

PS. Kom ihåg att lämna banan i det skick du själv vill finna den i genom att laga nedslagsmärken, lägga tillbaka torv, kratta bunkrar och undvika onödigt slitage genom att dra din vagn mellan green och bunker samt på tee.

Kommentarer

Fler artiklar