Öppet Hus 15 april

Öppet Hus blev en uppskattad och intressant dag! Vi samlades vid verkstaden klockan 11.00. Efter en kort introduktion bjöd banpersonalen på en häftig stationsvandring. Av Magnus, Adam, Peter och Bengt fick man lära sig mer om hur banans greener är uppbyggda, vattenförsörjningsstystemet, maskinparken och banskötsel. Dagen avslutades med gemensam korvgrillning vid verkstaden. Tack till alla som deltog!

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Höstträffen 2018 2018-09-22
M3 Solheim Cup 2018-09-21
Sara vinnare igen! 2018-09-17
KM Puttning 2018-09-17
Harry Fakts Minne Finalen 2018-09-17