Ny klubbchef och årsmöte den 9 april

Den 7 mars hälsar vi vår nye klubbchef Anders Green varmt välkommen till Lidingö GK. För att få så god insikt som möjligt i klubben kommer Anders, under mars månad, att arbeta parallellt med vår avgående klubbchef Jochum Söderström. Anders tar över då Jochum slutar den 31 mars.

Tack Jochum!

Styrelsen vill i detta sammanhang passa på att tacka Jochum Söderström för mycket förtjänstfullt arbete som klubbchef under 13 år. Under dessa år har klubben utvecklats på ett mycket positivt sätt med Jochum vid rodret. Jochum har lotsat oss genom ombyggnationer och har sett till att hålla ordning och reda vilket innebär att klubben idag har en mycket god ekonomi trots stora investeringar i vår bana. Banan totalrenoverades 2006-2009 och våra byggnader, där vi byggt om vårt klubbhus samt tillhörande klubbhusområde, under 2011-2012.

Välkommen på årsmöte och föreläsning av Johan Benestam

Den 9 april hälsar vi alla medlemmar välkomna till årsmöte. Årsmötet kommer i år att hållas på Foresta. Vi hoppas att intresset är stort för att lyssna på Johan Benestam som ju fått i uppdrag att arbeta fram en masterplan för våra bana. Vi planerar att inleda kl 13:00 med att Johan kommer att berätta hur han arbetar med att ta fram en banutvecklingsplan. Johan kommer även att berätta hur han resonerar kring utformning av golfhål, tar hänsyn till säkerhet m.m. Vi har stort förtroende för Johans kunskaper och han har ju redan lyckats väl med många projekt inte minst renoveringen av Kungl. Drottningholms GK. Vill du läsa mer om Johan Benestam och de projekt han arbetat med så kan du göra det på http://www.benestamgolfdesign.com/ eller genom att titta in på Johans Facebookprofil som du hittar på denna länk: http://www.facebook.com/pages/Benestam-Golf-Course-Design/386883488076792?ref=hl

Efter Johans presentation, som beräknas pågå under ca 1 timme, så kommer klubben att bjuda på kaffe och en bulle och därefter kommer årsmötet att genomföras kl 14:30.

Nya lokaler för våra banarbetare

Förra året så röstade årsmötet för den investering på ca 2 mkr gällande ombyggnad av västra ladan för att där skapa mer ändamålsenliga lokaler för våra banarbetare. De nya lokalerna kommer att vara inflyttningsklara under mars månad enligt plan. I samband med ombyggnationen var även avsikten att flytta golfbilarna från västra ladan till nuvarande bagbod och att flytta bagar och vagnar till vår fd kanslibyggnad. Då projektet startat och offerter inkommit insåg vi att den budget vi beviljats av årsmötet inte skulle räcka för hela ombyggnaden. Styrelsen valde då att vänta med flytten av golfbilar samt ombyggnad av bagbod och fd kanslibyggnad.

Nytt investeringsförslag från styrelsen

Nu kommer styrelsen att lägga fram ett nytt investeringsförslag till årsmötet där vi avser att äska pengar till att slutföra flytten av golfbilar till nuvarande bagbod, bygga om fd kansli och i delar av detta göra plats för nya bättre skåp och renovera fd shopen. Förslaget kommer ett presenteras i sin helhet på årsmötet tillsammans med den masterplan för våra byggnader som arbetats fram under de senaste åren.

Styrelsen hoppas årsmötet ska ge oss fortsatt förtroende för att investera ytterligare så att vi kan fortsätta utveckla, renovera och förbättra vår anläggning och därmed göra den ännu bättre och mer attraktiv för medlemmar, sponsorer och gäster.

Hoppas att vi ses på årsmötet!

Styrelsen Lidingö GK

Kommentarer