Modernisering av golfreglerna from 2019

Den 1:a mars annonserade R&A samt USGA att man avser att förenkla och modernisera golfens regler och förslaget går nu ut på remiss.

De nya reglerna kommer inte att träda i kraft förrän 2019. Avsikten är förstås att förenkla golfens regler och därigenom bla snabba på spelet.

Svenska Golfförbundet är positiva till förändringen och du kan ta del av SGF:s uttalande genom att klicka här.

R&A har utförlig information om vilka regler som är föreslagna att ändras. För att läsa dem kan du klicka här.

R&A samt USGA har nu aviserat förändringarna och är intresserade av dina synpunkter. För att delge dem så kan du svara på en undersökning på svenska, klicka här.

/ Lars Waerland, Ordf. Regel och handicapsektionen

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Årsmötet 10 april 2018 2018-04-15
Grand Opening 2018-04-15
Nu öppnar vi rangen 2018-04-13
Tränings Kick Off 2018-04-12
Öppet Hus 15 april 2018-03-29