Lösa naturföremål

Många gånger hamnar vi i situationer på spelfältet eller på green där bollen ligger i närheten av lösa naturföremål som vi vill flytta på. Men vad är det för regler som gäller i dessa situationer? Längre ned ska jag försöka förklara vad som gäller och hur lösa naturföremål får avlägsnas.

Inledningsvis så kan du testa dina kunskaper genom att besvara 10 frågor nedan som alla berör ämnet. Svara antingen Ja eller Nej:

 1. Får en spelare använda en handduk för att avlägsna lösa naturföremål på green?
 2. Får en spelare använda baksidan av sin hand för att ta bort lösa naturföremål på spelfältet?
 3. Får en spelare ta bort sand som ligger på green?
 4. Får en spelare plikt då han tar bort lös jord vid sin boll på spelfältet?
 5. Får en spelare använda huvudet på sin putter för att ta bort lösa naturföremål från sin puttlinje?
 6. Om en spelare flyttar sin boll när du tar bort ett löv som ligger vid bollen på green får spelaren återplacera bollen utan plikt?
 7. Får en spelare ta bort snö och is på green?
 8. Får en spelare plikt då han tar bort ett löst naturföremål då hans boll ligger i ett hinder?
 9. Får en spelare plikt om han flyttar ett löst naturföremål som kan påverka en boll som är i rörelse?
 10. Får en spelare plikt om han pressar ned något då han tar bort ett löst naturföremål från sin puttlinje?

Har du svarat rätt så har du svarat "Ja" på alla 10 frågorna!

Som jag påpekat tidigare så är det viktigt att man känner till de olika definitionerna kopplade till reglerna. I regelboken på sid 35 hittar du definitionen för Lösa naturföremål:

”Lösa naturföremål är naturföremål, till exempel:

 • stenar, löv, kvistar, grenar och liknande
 • djurspillning
 • maskar, insekter och liknande och högar gjorda av dem, under förutsättning att de inte är:
 • fasta eller växande
 • fast inbäddade i marken
 • eller sitter fast på bollen

Sand och lös jord är ett löst naturföremål på green men ingen annanstans. Snö, naturlig is, med undantag för rimfrost, är efter spelarens val antingen tillfälligt vatten eller lösa naturföremål. Dagg och rimfrost är inte lösa naturföremål.”

Det är regel 23 som handlar om lösa naturföremål och vid eventuella överträdelser ådrar sig spelaren den allmänna plikten av två slag i slagspel eller förlust av hålet i matchspel. Observera att det inte finns någon påföljd om du oavsiktligt orsakar att din boll rör sig då du tar bort ett löst naturföremål på green, se regel 23-1 samt 18-2a. 

Det vanligast regelbrottet när det gäller lösa naturföremål är nog att många spelare, vars boll ligger på foregreen, borstar eller på annat sätt tar bort sand som ligger på foregreen mellan bollen och hålet eftersom det ligger i spellinjen. MEN, detta är alltså inte tillåtet.

Jag ser även ofta spelare som tar bort gräs som sitter fast på bollen, även detta är alltså inte tillåtet. (se definitionen ovan)

Hur får man då avlägsna lösa naturföremål? I decision 23-1/1 finns följande klargörande:

Q. Worm casts are loose impediments. By what means may such casts be removed?

A. Loose impediments may be removed by any means, except that, in removing loose impediments on the line of putt, the player must not press anything down (Rule 16-1a).

Fritt översatt så säger ovanstående ungefär; maskhögar är lösa naturföremål och får tas bort med alla medel, men spelaren får inte pressa ned något i puttlinjen när han gör det.

Just uttrycket ”by any means” innebär att du i princip från använda vad som helst för att ta bort lösa naturföremål. Du kan alltså ha med dig t.ex. en borste i bagen som du använder, på green, för att ta bort lösa naturföremål. Detta är förstås inget jag rekommenderar då jag är rädd för att ronderna då skulle ta alltför lång tid.

På länken nedan kan du se när Tiger Woods tar hjälp av publiken för att flytta ett löst naturföremål:

https://www.youtube.com/watch?v=w4lVCF8c5zk

På denna länk från USGA får du en snabb förklaring av vad som är lösa naturföremål:

https://www.youtube.com/watch?v=8

 

Njut av en härlig golfhöst!

Lars Waerland, ordf. Regel- & Hcp sektionen

 

Kommentarer