Kort resumé från årsmötet

Lördagen den 18 april hade ca 90 medlemmar samlats på klubben för att delta i Lidingö GK:s årsmöte. Här följer en kort resumé om vad som avhandlades.

Detta var första året som vi prövade att genomföra årsmötet på en lördag. För de som ville så fanns möjligheten att träffas redan kl 13 för att äta en gemensam lunch och dryga 50 talet medlemmar hade hörsammat detta. Vår krögare Johan Gårdinger serverade en flankstek tillsammans med rotfrukter vilket smakade mycket gott.

Innan själva årsmötet förrättades prisutdelning för dem som vann förra årets säsongstävlingar samt olika KM kategorier. Kunde du inte vara på plats och har ett pris att hämta så finns det i receptionen. Det finns även presentkort till dem som i säsongstävlingarna kom på 2:a eller delad 3:e plats.

Årsmötet inleddes med en tyst minut för att hedra David Johnstone som gick bort den 22 mars.

Agendan och de formella punkterna för årsmötet avklarades utan större diskussioner. Styrelsen berättade i samband med verksamhetsplanen, att då vår klubbdirektör Jochum Söderström aviserat att han någon gång under våren 2016 avser att gå i pension, så kommer man att titta över vision och organisation för klubben. Vi kunde även konstatera att klubben under säsongen 2014 gjorde ett positivt resultat på ca 900 tkr.

Magnus Key hade av styrelsen föreslagits till hedersmedlem efter många års förtjänstfullt arbete i styrelsen vilket bifölls av årsmötet. Vidare hade styrelsen inkommit med två förslag, det första avsåg att delegera frågan om tidsbokning från årsmötet till styrelsen. Förslaget bifölls av årsmötet efter att styrelsen förklarat att man avser att införa ett bokningssystem med fyra förbokningsbara tider per timme och två tider som kan bokas from kl 8 samma dag via Internet, telefon eller på plats. Man vill även öppna upp för en mjuk övergång och ett system som är flexibelt utifrån tex säsongsväxlingar och då trycket på banan är mindre. Tillsvidare gäller bokningssystemet med att varannan tid bokas på plats.

Det andra förslaget avsåg att investera 2 mkr i västra ladan och i samband med detta även flytta golfbilarna från västra ladan till nuvarande baghall och i gamla kanslibyggnaden göra plats för bagar samt skåp. Syftet med investeringen är att i västra ladan inreda övre delen för våra banarbetare så att de får mer ändamålsenliga lokaler för ombyte, tvätt, tork m.m. Efter en närmare redogörelse av förslaget från styrelsen och efter lite frågor så röstade årsmötet för styrelsens förslag.

Nästa årsmöte beslutades att även detta genomföras en lördag – den 9 april.

Efter årsmötet fick de närvarande lite information om de arbeten som skett på banan under vintern och de planer som finns för framtiden. Det pågår även ett projekt där man tittar över våra träningsområden vilket det kort redogjordes för. Under vintern har det även arbetats med en Masterplan för att se över våra byggnader gällande underhåll och investeringar vilken delgavs de närvarande.

Vi kan glädja oss åt att även denna säsong kunna öppna vår bana rekordtidigt och med greener som för säsongen är mycket bra. Stort tack till våra banarbetare som efter fint arbete gjort detta möjligt!

Hoppas att så många medlemmar som möjligt tar chansen att spela våra fina bana och i samband med det även göra ett besök i vårt klubbhus och restaurang.

För styrelsen i LGK

Lars Waerland

Kommentarer