Kort rapport från det Extra årsmötet

Onsdagen den 13 juni hade styrelsen kallat till ett extra årsmöte för att bla hantera de punkter som återremitterades vid årsmötet den 10 april.

Totalt hade 26 medlemmar samlats till det extra årsmötet som hölls på Skogshem & Wijk i brist på egna lokaler på klubben. I utsända föredragningslista fanns följande punkter: 

  1. Styrelsens förslag att justera intagningsmodell för juniorer
  2. Styrelsens förslag att investera i renovering av återstående bunkrar
  3. Styrelsens förslag att investera i en ny övningsgreen
  4. Styrelsens förslag att ändra LGK:s stadgar

Underlaget för ovanstående förslag finns att läsa på hemsidan under ”Klubben” och ”Medlemssidor”. 

Samtliga ovanstående förslag bifölls av mötet.

Den nya intagningsmodellen för junior kommer därför att börja användas from intagningen av juniorer till säsongen 2019.

De bunkrar som återstår att renovera, vilka är ca 20 st, kommer att renoveras under april månad 2019. Till hösten kommer vi att påbörja arbetet med att anlägga en ny övningsgreen i anslutning till klubbhuset.

Förslaget till ändring av klubbens stadgar kommer träda i kraft först efter årsmötet den 9 april 2019 då ändring av klubbens stagar just nu kräver beslut i två olika årsmöten varav ett ska vara det ordinarie.

Har du frågor kring ovanstående så är du välkommen att kontakta undertecknad.

Ha en fortsatt fin golfsäsong!

 

Lars Waerland, Ordförande

E-post: lars.waerland@gmail.com

Tel: 070-5708158

Kommentarer

Fler artiklar