KLUBBMÄSTERSKAPEN (KM) 2017 PÅ LIDINGÖ GOLFKLUBB

Här följer information om det stundande klubbmästerskapet (KM) i augusti. Tävlingssektionen (TS) hoppas att de förändringar som genomförts under några år, och som baseras på spelares och medlemmars önskemål, fortsatt ska komma att påverka KM positivt för samtliga involverade; spelare, funktionärer och anhöriga. Eftersom dagsljuset under lördagar i augusti kan vara en begränsande faktor så kan, vid en överanmälan, kvotering komma att bli nödvändig. Herrarna (inkl. pojkjuniorer) spelar från vit tee och damerna (inkl. flickjuniorer) spelar från röd tee.  

Anmälan till KM för Veteraner sker separat på MinGolf. D70 och D80 spelar från röd tee medan H 70 spelar från blå tee och H 80 spelar från röd tee.

Förutsättningar KM:

Till KM, som spelas den 12:e och 13:e augusti, anmäler du dig INTE  till någon ålderskategori utan enbart till KM för Damer eller Herrar. Det innebär att flick- respektive pojkjuniorer anmäler sig till Damer respektive Herrar.  OBS! Se ovan för KM Veteraner.

Styrelsen och TS upplever att det finns starka önskemål att KM ska spelas med en bra mix av deltagare ur olika ålderskategorier. Ambitionen är att skapa en känsla av att KM är speciellt; både som tävling och som en fin möjlighet att skapa en ännu bättre klubbkänsla.

Detta kan medföra att antalet startande kan komma att kvoteras.
OBS! Vid eventuell överanmälan gäller handicapmetoden. Denna metod gäller också vid en eventuell kvotering.

KM kommer att spelas på en för ändamålet speciellt uppsatt bana. Samtliga herrar spelar från samma tees (vit) och detsamma gäller för damerna (röd). Tveksamma markområden kommer att kritas, underlag för flaggplaceringar kommer att delas ut, en speciell Scoringarea kommer att upprättas, restaurangen kommer att anpassa sitt utbud och servering etc.

KM Damer:
KM Damer spelas i form av en slagtävling över 36 hål, 18 på lördagen samt avslutande 18 hål på söndag förmiddag. Ingen cut utan samtliga startande är kvalificerade för spel båda dagarna.

KM Herrar:
KM Herrar spelas i form av en slagtävling över 54 hål, 36 hål på lördagen samt avslutande 18 hål på söndag förmiddag. Ingen cut utan samtliga startande är kvalificerade för spel båda dagarna.

Startavgiften för KM är 150 kr/spelare och skall som vanligt erläggas före start.

Kategorier:
Som beskrivet ovan är huvudtanken bakom årets KM att det spelas som ETT mästerskap. Segraren i de olika ålderskategorierna kommer dock att premieras i samband med Julminglet alt. på årsmötet. Har du frågor, vänligen kontakta: Olle Friman (olle.friman59@gmail.com) , Eric Petri (eric.petri@bredband.net) eller Leif Ãberg (leif@leifaberg.se).  

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN! 

 

 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Resultat Herrdag #1 2018-05-18
Familjeslaget 2018-05-10
Välkommen till Lidingö Golfklubb 2018-05-09
Grand Opening! 2018-05-05
Banan öppnar 1 maj 2018-04-27