Kallelse till årsmöte 2019

Vacker vy hål 16

Vacker vy hål 16

Lidingö Golfklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöte tisdagen den 9 april 2019 klockan 19.00 på Lidingö Golfklubb 

Vi inleder klockan 19.00 med information från styrelsen/kansli och därefter följer ordinare årsmöte.

Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för 2018 samt övriga bilagor kommer att finnas tillgängliga både på hemsidan (under fliken klubben/medlemssidor) samt även finnas i receptionen på klubben från och med den 29 mars.

Viktigt att du anmäler dig på anmalan@lidingogk.se så att vi kan planera lokalen.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar