Kallelse till årsmöte

Vy över hål 6

Vy över hål 6

Lidingö Golfklubbs medlemmar kallas till ordinarie årsmöte tisdagen den 10 april 2018 klockan 19.00 på Lidingö Golfklubb 

Vi inleder klockan 19.00 med kort information från styrelsen och därefter följer ordinare årsmöte.

Verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelse för 2017 samt övriga bilagor finnas nu tillgängliga både på hemsidan (under fliken klubben/medlemssidor) samt finns även i receptionen på klubben.

Viktigt att du anmäler dig på anmalan@lidingogk.se så att vi kan planera lokalen.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar