Kallelse extra årsmöte

Vacker vy hål 15 och 16

Vacker vy hål 15 och 16

Lidingö Golfklubbs medlemmar kallas till extra årsmöte onsdagen den 13 juni 2018 klockan 19.00 Skogshem & Wijk, Hustegavägen 1, 181 90 Lidingö, mötet börjar 19.00, var på plats i god tid.

Bilagor finnas tillgängliga på hemsidan (under fliken klubben/medlemssidor) samt finns att hämta i receptionen på klubben. 

Viktigt att du anmäler dig på anmalan@lidingogk.se. så att vi kan planera lokalen.

Välkomna!

Styrelsen

Kommentarer

Fler artiklar