Information till Lidingö Golfklubbs medlemmar om behandling av personuppgifter

EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Denna nya dataskyddsförordning kallas GDPR och gäller som lag i alla EU:s medlemsländer fr o m 25 maj 2018. Med anledning av införandet av GDPR vill Lidingö Golfklubb informera sina medlemmar att vi kommer att följa det nya regelverket för hantering av personuppgifter. 

 

" Som medlem behöver du inte göra något inför dessa förändringar!

Kommentarer

Fler artiklar