Information om banförbättringar hösten -17 och vinter -18

De senaste åren har Lidingö Golfklubb, tillsammans med banarkitekt Johan Benestam tagit fram en plan för banas långsiktiga utveckling. Planen presenterades i samband med årsmötet i april 2017 och finns även på hemsidan under medlemssidorna.

Tanken är att banutvecklingsplanen skall utgöra en bruttolista med förslag på förbättringar av vår bana. Banrådets roll är sedan, att i dialog med medlemmarna, prioritera de förbättringar vi tillsammans ser som mest angelägna och föreslå dessa till styrelsen för beslut enligt given budgetram. 

De åtgärder som kommer att genomföras kommande höst och vinter är följande: 

  • Igenläggning av diken på 10:an (framför damtee och diket norr om fösta udden), 11:an (diket i svackan), 16:e (diket framför damtee ) och 17:e (diket till vänster i början av fairway).
  • Igenläggning av ett antal bunkrar, bl a greenbunkern på 4:an, bakre greenbunkern och på 7:an, bakre bunkern på 10:an, de två första fairwaybunkrarna på 14:e samt bunkern på 15:e.
  • Plantering av ca 20 tallar mellan hål 6 och 7.
  • Renovering av bunkrar på hål, 7 (2 fairway och 2 green), 8 (3 green) och 11 (3 green) med sk Capillary Concrete som kommer att innebära en klart högre och jämnare kvalitet på bunkrarna framöver.
  • Plantering av slånbärsbuskar i slänten upp mot gul tee på hål 9

För att vi i Banrådet skall kunna göra rätt prioriteringar är det viktigt att vi får medlemmarnas synpunkter. Prata gärna med oss i banrådet; Per Holmkvist, Boel Eklund, Susan Carlsson, Björn Nyberg eller undertecknad och ge oss era synpunkter.  

 

Hälsningar

Carl Bäcklund

Ordförande i Banrådet

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Juniorernas Höstfinal 2018-10-15
Höstträffen 2018 2018-09-22
M3 Solheim Cup 2018-09-21
Sara vinnare igen! 2018-09-17
KM Puttning 2018-09-17