Information från styrelsen

Säsongen börjar närma sig sitt slut och här kommer lite information kring säsongen som varit och kort information om den kommande säsongen.

Vi kan konstatera att vår bana, efter en kall och seg vår, så småningom tog sig riktigt bra och i takt med att värmen kom blev i mycket fin kondition även i år. Vi måste ge en stor eloge till våra banarbetare som under året kämpat och slitit för att vi alla ska få en så fin spelupplevelse som möjligt. Samtidigt vill jag passa på att tacka alla andra som arbetat på klubben under säsongen och bidragit till god service inom olika områden som restaurang och reception.

Vilket vi informerat om, och som finns med i den banutvecklingsplan som presenterades på årsmötet, så har vi nu påbörjat arbetet med att förbättra banan. Under våren asfalterade vi några fler vägar. Vi har fortsatt arbetet med vår skogsvårdsplan genom att fälla träd på främst hål 10 och 14. Under hösten så har vi även fått hjälp av Lidingö stad att fälla lite träd vid 8:e tee. Under våren borrade vi efter vatten och kan nu fylla på vår egen vattendepå och minskar därmed beroendet av att köpa vatten från Lidingö stad. I samband med öppningen av banan så har vi justerat klipplinjerna på i stort sett hela banan. Några bunkar och diken har lagts igen och några nya tallar är planerade på hål 7 under senhösten.

Under våren kommer vi att påbörja arbetet med att renovera våra bunkrar på hål 7, 8 och 11. I samband med bunkerrenovering kommer vi även att påbörja arbetet med att byta ut sanden i bunkrarna till en ljusare och bättre sand vilket vi hoppas kommer att uppskattas.

 

 

Investeringen i våra fastigheter har även fortsatt och i våras kunde vi flytta upp bilarna till den nyinredda bilhallen där vi nu har 14 st nya och fina golfbilar som kan nyttjas av medlemmar och gäster. Gamla kanslibyggnaden öppnades i april med nya och bättre skåp för bagar. Våra juniorer kunde redan i vintras inviga det nya juniorrummet i det fd tävlingskansliet, vilket även kunnat nyttjas för slagträning under vintern.

Den stundande vintern kommer vi att investera i nya fläktar till vårt klubbhus. De befintliga fläktarna är uttjänta sedan många år och denna investering finns budgeterad i vår anläggningsplan.

Vi i styrelsen fortsätter att arbeta mot vår Vision 2020 – Sveriges trevligaste klubb. Vi har målområden som vi arbetar med för att vi ska nå vår vision och dessa är:

  • Anläggning
  • Bana
  • Golfspelet
  • Sällskapspel
  • Idrott
  • Klubbliv
  • Bemötande/service
  • Kommunikation
  • Ekonomi

Kopplat till ovanstående målområden har vi olika handlingsplaner som ska hjälpa oss att nå vårt mål.

Ytterligare ett underlag som kommer att hjälpa oss på vägen mot vår vision 2020 är den medlemsundersökning som genomfördes under säsongen. Stort tack till alla er 426 medlemmar som svarade på frågor kring olika serviceområden på klubben.

Styrelsen och personalen genomförde en konferens den 17-18 november och arbetade då med resultatet från medlemsundersökningen och har nu arbetat fram olika aktiviteter som förhoppningsvis innebär att vårt NPS på 49 kommer att öka.

Vill du ta del av resultatet samt de olika förbättringsområden som vi kommer att arbeta med framöver så hittar du en sammanfattning av medlemsundersökningen på hemsidan under ”medlemssidor” – klicka här.

Snart är det slut på säsongen 2017 och styrelse samt personal vill därför passa på att önska alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År!

 

För styrelsen, Lars Waerland Ordförande

 

PS Den 14 december är det glöggmingel på klubben – hoppas att vi ses! Glöm inte att anmäla dig via golf.se senast den 10 december.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Handicaprevision för 2018 2019-01-02
Gott Nytt År! 2018-12-30
Valberedningen informerar 2018-12-28
God Jul och Gott Nytt År! 2018-12-20
Jon Rahm 2018-12-14