Höstinformation från styrelsen

Golfsäsongen börjar närma sig sitt slut och vi kan åter igen se tillbaka på en säsong som varit mycket fin – kanske den bästa i LGK:s långa historia.

Säsongen inleddes med att vi renoverade alla våra bunkrar som nu håller en betydligt högra kvalité jämfört med tidigare. Vi behöver dock alla hjälpas åt att se till att bunkrarna är välkrattade och om du lämnar bunkern i samma skick som du vill finna den i så kommer kvalitén öka ytterligare för oss alla.

Till nästa säsong kommer vi kunna värma upp med puttning och chippar på vår nya övningsgreen nedanför klubbhuset. Greenen innebär ytterligare ett träningsområde vilket kommer gagna alla som vill förbättra sin golf. Den är sådd med krypven och kommer kunna ge oss en indikation på hur våra greener på banan skulle kunna vara om vi medlemmar på sikt vill göra en investering i att byta gräs på hela banan. Det blir dock en fråga för framtiden…

Sedan i somras har vi även iordningställt den övre parkeringen vilket innebär att vi fått ytterligare parkeringsplatser att nyttja för medlemmar och gäster. Använd gärna den parkeringen istället för vägar och andra ställen så undviker du även p-böter!

Tack vare våra hårt arbetande och engagerade banpersonal har vi kunnat njuta av en bana som sedan säsongen startade har varit i mycket fin kondition. Vi kommer att fortsätta utveckla kvalitén inom flera områden bla genom att se över bevattningen och utöka den på de områden där vi idag saknar vattenspridare, förbättra vissa tees, fortsatt träd och skogsvård, snygga till området bakom green på hål 12, asfalterar flera vägar osv osv listan kan göras lång.

Vid årsskiftet kommer vi att göra en förändring gällande banchefsrollen. Adam Carlsson kommer from årsskiftet att ta över ansvaret för banan och blir alltså banchef/greenkeeper. Adam har arbetat hos oss i många år och har under de senaste åren gått utbildningen HGU (Högre greenkeeperutbildning) och blir klar nu under hösten. Magnus Adén som varit hos oss sedan 2013 som konsult, kommer att finnas kvar för att stötta Adam och ansvara för större projekt. Vi önskar Adam lycka till i sin nya roll!

Leif Åberg har tidigare meddelat att han vill dra sig tillbaka som ordförande i tävlingssektionen efter ett par års förtjänstfullt arbete och jag vill istället hälsa Pelle Vedin välkommen som ny ordförande. Pelle har tidigare ansvarat för Junior och Elitsektionen och har även under flera år ansvarat för genomförandet av Vikingaskeppet vilket innebär att han har stor erfarenhet av tävlingsverksamheten. Stort tack Leif för ditt engagemang i Tävlingssektionen!

Karin Wesslén kommer att kliva av som ordförande för Damsektionen och vi hälsar istället Helene Knudsen välkommen som ny ordförande. Vi tackar förstås Karin Wesslén för det arbete och engagemang hon bidragit med i Damsektionen.

Våra junior och elitspelare har även i år haft fina framgångar och presterat fina resultat både individuellt och i lagsammanhang. Våra damer lyckades tyvärr inte behålla sin plats i Elitserien, men istället tog sig våra duktiga pojkar dit och kommer alltså att spela i högsta serien nästa år. Till det kan vi även lägga Felix Pålsons kämpande på Swedish Golftour och ECCO tour som för någon vecka sedan slutade med en 2:a plats på just ECCO tour. Bra Felix! Sara Ericsson har fortsatt prestera fina resultat med flera vinster bla segrade Sara i JSM slagspel – mycket imponerande!

Inför denna säsong såg vi över tillgängligheten genom att bla ta bort skymningsgreenfee, begränsa greenfeespel på helger, sätta ett maxhcp i bollen på 108, begränsat spel med introduktionskort på helger, höjt greenfeepriset, tagit bort en ”på platsen tid” på helger samt infört strängare syn på avbokningar. Trots dessa åtgärder får vi fortfarande synpunkter på tillgängligheten. En del medlemmar anser att det är för många tävlingar och företagsgolf. Att det är ett högt tryck på vår bana beror på att vi har ett attraktivt läge och en fin kvalité. Det är svårt att ha bokningsregler som motsvarar alla medlemmars önskemål. Golfen idag kräver planering och man kan inte räkna med att en fredag kunna boka en tid på en lördag förmiddag.  

Vi försöker att balansera både tävlingar och företagsgolf för att tillmötesgå alla de behov och önskemål som medlemmar har. Det går att minska både greenfee, företagsgolf samt antal medlemmar men det kommer att innebära ökade spelrättsavgifter för alla medlemmar och det tror vi inte att medlemmarna vill. Men det är ni medlemmar som bestämmer vilken typ av klubb ni vill ha, och hur tillgängligheten ska vara, men det står i relation till de avgifter ni betalar. Vi i styrelse och ledning försöker att lyssna och tillmötesgå alla olika önskningar – att tillmötesgå alla är dessvärre omöjligt.

Förutom tillgängligheten så får vi återkommande synpunkter från både medlemmar och gäster om speltempot på banan. Till nästa säsong har vi i styrelse och ledning enats om att jobba med speltempot. Vi är överens om att en golfrond på LGK under normala omständigheter inte ska ta över 4 timmar. Vår bana är kort med par 70 och det är inte långt mellan tee och green och ett rimligt speltempo bör då vara max 4 timmar för en 4-boll. Om vi alla hjälps åt med att tänka på detta så kanske vi på sikt kan anamma epitetet– Lidingö GK ”Sveriges snabbaste klubb”. Jag tror det är något som alla medlemmar och gäster skulle uppskatta!

Arbetet med Vision 50/50 fortsätter och i nuläget har man ett mycket konstruktivt arbete i referensgruppen där man tittar på frågor som makt, kön/åldersstruktur och rådande kultur på klubben. Sammanställningen av steg 1 och 2 ska vara klart i december 2019 och på hemsidan kommer medlemmarna att informeras löpande – håll utkik!

Avslutningsvis vill jag framföra ett STORT tack till alla er som under säsongen jobbat ideellt med olika uppgifter i sektioner, varit tävlingsledare, rullat gräs osv osv, utan er skulle inte klubben fungera! 

Nu hoppas vi på en fin höst och att vi kan få njuta av några fina golfrundor innan banan stänger.

För styrelsen,

Lars Waerland, Ordförande

Kommentarer