Herrgolfen 2017

Johan, Lars, Jonas, Magnus, Pelle, Mats, Ulrik, Johan, Pelle och Robert

Johan, Lars, Jonas, Magnus, Pelle, Mats, Ulrik, Johan, Pelle och Robert

Den 8 februari hade vi ett första möte i herrsektionen. Där började man planera inför säsongen. Verksamheten kommer att bestå av att under säsongen arrangera 6 Herrdagar.
Vi kommer vi inom kort att presentera upplägget för årets herrdagar. Du kan redan nu boka upp följande datum i din kalender: 18/5, 1/6, 15/6, 17/8, 31/8, final 21/9. Mer information kommer att finns under fliken kommittér/Herrsektionen. 

 

Kommentarer

Fler artiklar