Handicaprevision för 2018

Den årliga enskilda handicaprevisionen baserad på registrerade handicapronder under 2018 kommer att genomföras under början av januari.

Liksom förra året kommer Svenska Golf Förbundet hantera alla höjningar av handicap för de spelare som enligt GIT är föremål för höjning.  Regel- & handicapsektionen i LGK kommer under januari att göra en bedömning och hantera spelare som enligt GIT är föremål för sänkning. Mer om detta finns att läsa på SGF:s hemsida - klicka här!

Vilka spelares handicap höjd eller sänks? För spelare som har minst fyra handicapronder 2018 och minst åtta handicapronder 2017-2018 har handicapsektionen med hjälp av en GIT-rapport fått ett förslag på justering av den exakta handicapen. Rapporten bygger på EGA:s (European Golf Association) regelverk 2012-2015.

Reglerna för den årliga revisionen bygger på statistik från en stor mängd handicapronder där rapporten har jämfört respektive spelares medianresultat med ett förväntat genomsnittsresultat för respektive hcp-grupp enligt regelverket. Vill du veta mer om hur hcp revisionen går till så hittar du mer information på SGF:s hemsida - klicka här!

I LGK är det 128 medlemmar som varit föremål för en revidering vilket innebär en höjning med mellan +1 till +2 alt sänkning med -1 till -2. Dessa medlemmar kommer att meddelas per e-post om justeringen. 

Om du anser att en felaktig bedömning är gjord så är du välkommen att kontakta undertecknad. Medlemmar som inte är föremål för revideringen men som av olika anledningar önskar justering av sin hcp är även de välkomna att kontakta undertecknad.

Vid revideringen i år så är det totalt 479 st (jmf 458 st under 2017) spelare uppfyllt kriterierna ovan och därmed varit föremål för en revidering.

Antalet medlemmar som har EGA exakt tävlingshandicap (ETH) uppgår till 648 st (jmf 506/2017) vilket är ca  54% av alla medlemmar. För att erhålla ETH krävs minst fyra registrerade ronder under ett 2018 eller fyra registrerade ronde 2019. EGA Exakt tävlingshandicap är en förutsättning för att få ta emot priser i vissa tävlingar både på LGK och på andra klubbar. 

Det är varje spelares enskilda skyldighet att justera sitt hcp så att spelaren har en så rättvis handicap som möjligt. Till säsongen 2020 kommer vårt hcp system att revideras och ett helt nytt system kommer att införas.

Handicapsektionen uppmanar därför alla medlemmar att registrera så många ronder som möjligt under säsongen!

 

/ Lars Waerland, Ordförande Regel- & handicapsektionen

 

Tel: 070-5708158

E-post: lars.waerland@gmail.com

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Flaggslaget ICA Kvantum 2019-05-17
Styrelsen informerar 2019-05-12
Resultat Herrdag #1 2019-05-12
Vårvalsen 2019 2019-05-11
Grand Opening 2019-05-05