Ordförande önskar Gott slut och Gott Nytt 2017!

Då vi nu stänger säsongen 2016 kan jag som ordförande konstatera att vi kan se tillbaka på en lång säsong då vi kunde öppna banan redan i mitten av april och stängde först den sista oktober. Med fina arbetsinsatser av vår banpersonal och bra väderförhållanden har vi kunnat njuta av en bana som aldrig tidigare varit i så fin kondition.

Inför 2016 valde vi att höja greenfeeavgiften något. Då vi nu summerar säsongen ser vi att detta inneburit färre spelade greenfeeronder men att greenfeeintäkterna ökat med drygt 10%. Detta ligger även i linje med många medlemmars önskemål om hög tillgänglighet till banan.

Våra banarbetare kunde under mars flytta in i de nybyggda lokalerna i västra ladan där de nu fått mycket bättre förutsättningar för att fortsätta göra underverk med vår bana. Gör gärna ett besök vid tillfälle!

Årsmötet i april beslutade att fortsätta utvecklingen av vår anläggning genom att bevilja medel för att slutföra ”rockaden” kring klubbhusområdet där vi nu flyttat våra golfbagar till fd kanslibyggnaden och därigenom kunnat göra plats för golfbilar i fd bagboden. Detta kommer innebära förenklingar för receptionspersonal och bättre tillgänglighet och service för de som nyttjar golfbil. Gamla shopen har renoverats till en konferensdel som kan nyttjas för styrelse- och sektionsmöten samt hyras ut till gäster. Konferensen kunde invigas i samband med vår uppskattade Klubbfest den 22 oktober. I fd caddimasteriet så har vi nu fått en för ändamålet mycket lämpligare lokal för vår tävlingsverksamhet. Juniorerna har fått ett nytt juniorrum i fd tävlingskansliet som nu dessutom kommer inredas för att under vintertid kunna användas som träningsutrymme med Trackman. Allt kommer att vara helt klart i slutet av februari 2017. Stort tack till alla inblandade som deltagit i detta arbete under året!

Under året har även arbetet med att ta fram en banutvecklingsplan tillsammans med Johan Benestam fortsatt. Johan har gjort flera besök hos oss och tillsammans med banutvecklingsgruppen diskuterat hur vi kan förbättra vår bana ur flera perspektiv som spelstrategi, skötsel och säkerhet. Det finns nu en långsiktig plan som börjar ta form och som vi avser att presentera i samband med årsmötet den 8 april. Boka in dagen i din kalender!

Förutom banutvecklingsgruppen som arbetar med Johan för att ta fram en långsiktigt plan så finns även ett Banråd med representation från olika medlemsgrupper. Calle Bäcklund är ordförande i Banrådet och de är förstås intresserande av att få in synpunkter från dig som medlem. Du hittar kontaktuppgifter till banrådet på hemsidan. http://www.lidingogk.se/se/organisation-sektioner/banradet

Förutom de större investeringar som gjorts under året kring den ”rockad” som beskrivits ovan så har vi även gjort andra större investeringar som:

  • Renovering av våra diken runt banan för att förbättra dränering
  • Ny ventilation i klubbhuset
  • Nya kylar i restaurangen
  • Renovering av ”torpet” vid södra delen av rangen
  • Nya tees på hål 2 för att förbättra säkerheten

Samtliga dessa investeringar har tagits inom ramen för den normala driften och vi har valt att inte finansiera detta via utökade lån hos banken. Detta innebär att vi för säsongen 2016 kommer att göra en mindre förlust i LGK Fastighets AB. Exakt hur året slutar kommer att redovisas vid årsmötet. Vi i styrelsen anser att vi har god kontroll på vår ekonomi och fortsatt bra likviditet.

Arbetet med vår vision 2020 att bli Sveriges trevligaste klubb fortsätter under 2017 vilket innebär utökade medlemsaktiviteter, fortsatt utveckling av såväl bana som anläggningen i sin helhet samt service och bemötande. Titta gärna på den aktivitetskalender som Klubbsektionen tagit fram och som finns publicerad på hemsidan och boka in aktiviteterna i din kalender http://www.lidingogk.se/se/organisation-sektioner/klubbsektionen

Vi kommer under 2017 fortsätta att utveckla anläggningen och fokus kommer nu främst ligga på banan. Vår greenkeeper Magnus Adén med personal kommer att fortsätta röja skog för att förbättra luftcirkulationen. Vidare kommer diverse dräneringsarbeten att göras. Resultatet av asfalteringen i backen vid hål 5 blev mycket uppskattat och vi kommer därför att fortsätta asfalteringen av våra vägar och de som närmast står på tur är vägarna vid hål 1 och 4, backen vi hål 9, vägarna vid hål 11 och 12 samt backen upp från 18:e green.

Vidare kommer vi att börja renovering och förbättring av våra bunkrar vilka vi får mycket kritik för i bla våra gästundersökningar. Exakt hur det arbetet kommer att ske återkommer vi till längre fram. I samband med detta kommer vi även att lägga igen några bunkrar som vi inte anser är i spel utan just nu mest kostar pengar att underhålla. Under året kommer vi även att renovera och byta ut vissa sprinklers runt tees och greener.

Hoppas att ni alla tar del av Magnus löpande information om vad som händer på och omkring banan. Du hittar denna information på hemsidan under ”Banan”. http://www.lidingogk.se/se/banan/senaste-baninformation

Avslutningsvis vill jag åter igen tacka våra banarbetare för det fina arbete man gjort under säsongen. Tack även till Anders och övrig personal på kansli och reception för engagemang och arbete i att förbättra och utveckla LGK. Tack även alla ni som arbetat i kommittéer och sektioner – era insatser och engagemang är ovärderliga!

/ Lars Waerland, Ordförande

Tel: 070-5708158

E-post: lars.waerland@gmail.com

PS Du har väl sett den ”Flyover” vi har publicerat på hemsidan där du och dina gäster kan ta del av alla hål genom en överflygning http://www.lidingogk.se/se/banan/film-hal1-lgk

 

Kommentarer

Fler artiklar