Förändring intagning nya medlemmar i Lidingö GK from 2018

Lidingö GK har en idag en kö på knappt 1 500 personer, ca 600 av dessa är köande juniorer. Antalet platser som blir lediga varje år är alltför få för att täcka efterfrågan då endast ca 40-50 köande erbjuds medlemskap.

Vid beslut av årsmötet 2006 så erbjuds ca 16 juniorer medlemskap. Av de resterande platserna går 50 % till köande med anhörigstatus och 50 % till kön som saknar anhörighetsstatus. Köande har möjlighet att vid två tillfällen tacka nej utan att tappa sin plats, därefter ställs man sist i kön efter beslut vid årsmötet den 24 mars 2011.

Under november månad kommer kansliet att gå ut med en intresseförfrågan till dem som har en plats i kön som innebär att de kan erbjudas ett medlemskap. Vi ber dig som blir kontaktad att svara så snart som möjligt så underlättar du processen för inval av nya medlemmar.

Har du frågor kring medlemskap så hittar du information under Klubben och Medlemskap - klicka här. Du är även välkommen att kontakta kansliet som normalt är bemannat vardagar mellan klockan 8-16 på telefon 08-731 79 00 alt e-post kansli@lidingogk.se

 

För styrelsen i LGK

Lars Waerland, Ordförande

Kommentarer