Boll täckt av löv i bunker

Häromdagen fick jag en fråga hur man ska förfara om man slagit ned sin boll i en bunker som är fylld med löv. I detta fall var det tom så illa att man inte såg bollen och frågan var alltså hur gör man då och vad får man göra?

Skulle din boll ligga i en bunker på eller bland löv och du kan identifera att det är din boll så får du inte flytta eller vidröra några löv utan bollen ska spelas som den ligger. Normalt sett så får man ju inte vidröra lösa naturföremål i ett hinder men i denna situation så handlar det ju om att man måste hitta och identifiera sin boll.

Inledningsvis måste vi fastställa vad löv är för något och tittar man under definitioner i regelboken och vidare under ”Lösa naturföremål” så framgår att löv är per definition ett löst naturföremål.

Hur vi får och kan agera i denna situation framgår väldigt tydligt av regel 12-1b Söka efter eller identifiera boll täckt av lösa naturföremål i hinder.

I ett hinder får spelaren, utan plikt, söka efter sin boll genom att försiktigt flytta lösa naturföremål. När man hittat och identifierat sin boll så måste de lösa naturföremålen återplaceras, men du får lämna en liten del av bollen synlig. Skulle du rubba din boll under sökandet så gäller regel 18-2a, dvs du får ett slags plikt och bollen ska återplaceras. Om bollen rör sig när man lägger tillbaka de lösa naturföremålen så utgår dock ingen plikt och bollen ska återplaceras.

Ovanstående gäller självklart även i ett vattenhinder eller sidovattenhinder. I ett vattenhinder eller sidovattenhinder får du även söka efter din boll med hjälp av t.ex. klubban. Skulle du rubba bollen utgår ingen plikt och bollen ska återplaceras om du inte väljer att förfara enligt regel 26-1, dvs droppa bollen utanför hindret. Skulle du rubba din boll i ett vattenhinder då bollen inte ligger i vatten så gäller regel 18-2 dvs du får ett slags plikt och bollen ska återplaceras.

Regel 12-1 är väldigt bra illustrerad på en video som finns på R&A:s hemsida - klicka här!

Lycka till med din höstgolf!

/ Lars Waerland, Ordf Regel- och hcp sektionen

Kommentarer