Årsmötet den 8 april

Under lördagen den 8 april hade ca 90 förväntansfulla medlemmar samlats på Foresta för ordinarie årsmöte 2017 samt för att ta del av Johan Benestams presentation av den banutvecklingsplan som arbetats fram under det senaste året.

Bo Göthman utsågs till hedersmedlem

Bo Göthman utsågs till hedersmedlem

Undertecknad inledde mötet med att berätta om Vision 2020 och målsättningen att bli Sveriges trevligaste klubb (presentationen från årsmötet hittar du i sin helhet längst ner på denna sida).

Banutvecklingsplanen är en viktig del visionen liksom de övriga målområden som identifierats som; Anläggning, Golfspelet, Klubbliv, Bemötande/service, Kommunikation och Ekonomi/budget.

Banutvecklingsplanen har under 2016 arbetats fram i en grupp bestående av Carl Bäcklund, Anders Green, Magnus Adén, Johan Benestam och Lars Waerland. Planen har sedan presenterats för styrelse samt Banrådet och diskuterats samt justerats. Den nuvarande planen kommer att finnas tillgänglig från tisdag 11 april på hemsidan under ”Medlemsidor” där du som medlem kan logga in med golfid samt lösenord för att ta del av Johans presentation där planen framgår hål för hål.

Synpunkter på planen skickas till banradet@lidingogk.se där de kommer att sammanställas och värderas. Utifrån synpunkter som inkommer så kommer planen att uppdateras under hösten -17.

Redan i år kommer några förbättringar att genomföras på banan:

  • efter många synpunkter kring röd tee på hål 2 så har vi beslutat att flytta tillbaka röd tee till nuvarande blå tee (alltså fd röd tee)
  • ett nytt skyddsnät är uppsatt vi gul tee på hål 2 för att skydda mot fastigheterna till höger om håll 2
  • ett nytt skyddsnät kommer även att sättas upp vid röd tee på hål 13
  • asfaltering av några vägar kommer att ske under vecka 15, vägarna på hål 1,2,4,5,9,11,12 och 18 är de som kommer att asfalteras i år
  • senare under säsongen så kommer våra vattenspridare att renoveras
  • under hösten kommer vi att:

o   starta renoveringen av några bunkrar, exakt vilka och när återkommer vi kring

o   lägga ingen några diken på hål 10, 11, 12 och 16

o   lägga ingen några bunkrar (4x2, 7, 10, 14x2, 15, 16, 18)

o   nyplantering av träd på hål 7

Lars Waerland, Johan Benestam Bäcklund

Lars Waerland, Johan Benestam Bäcklund

Ordinarie årsmöte inleddes kl 15 och den formella agendan avhandlades utan att några större att några större diskussioner uppstod. Bo Göthman utsågs till hedersmedlem då han under 2006-2016 verkats om ordförande och lotsat klubben genom ombyggnation av bana, några större ombyggnationer och renoveringar av vårt klubbhus samt övriga fastigheter.

Vi vill även framföra ett stort tack till Jörgen Henkow, som inte kunde närvara vid årsmötet, och som lämnade styrelsen vid årsmötet efter 2 års förtjänstfullt arbete.

Ett stort tack även till Johan Envang som efter fyra år i valberedningen lämnar den samma till förmån för Peter Cederqvist.

Stort tack till alla som närvarande. Nästa årsmöte kommer att genomföras tisdagen den 10 april 2018.

Avslutningsvis vill styrelsen hälsa alla medlemmar välkomna till en ny härlig golfsäsong!

För styrelsen i LGK

Lars Waerland

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Årsmötet 10 april 2018 2018-04-15
Grand Opening 2018-04-15
Nu öppnar vi rangen 2018-04-13
Tränings Kick Off 2018-04-12
Öppet Hus 15 april 2018-03-29