Anders Runfelt

Lidingö golfklubbs Grand Old Man, hedersmedlemmen och vännen Anders Runfelt har vid 93 års ålder lämnat oss. Anders var vid sin bortgång personen med flest medlemsår i klubben – han blev medlem 1940.

Att Anders kom att viga en stor del av sitt liv åt golfen var mer eller mindre ett måste – kanske en ”order”från pappan majoren Erik Runfelt. Pappan blev Sveriges ”Mister Golf” med mängder av mästerskap och stort engagemang  i Lidingö Golfklubb och i Svenska Golfförbundet, bl a för tidskriften Svensk Golf. Men arvet från pappa Erik utvecklade sig inte åt stora sportsliga framgångar men väl åt andra golfuppgifter.  Han utbildade sig till förbundsdomare och kom oombedd att under många år sätta ut lidingöbanans alla markeringar med olikfärgade stolpar eller plattor. Under många år var Anders en självskriven ordf för tävlingskommittén och under 12 år satt han i styrelsen. Vid LGKs 50-årsjubileum 1983  tilldelades Anders Golfförbundets silverplakett.

Anders tyckte liksom pappan om att skriva om golf och var en flitig medarbetare i vår dåvarande klubbtidning ”Off Course”. När hälsan började svikta och spelet därmed försvårades tog han på begäran från Golfhistoriska Sällskapet på sig uppgiften att producera en skrift om släkten Runfelts (såväl damer som herrar) stora betydelse för svensk golf. Den blev klar år 2011. Visst förundras man över hur flera medlemmar av en och samma familj kunde dominera sporten under flera år. En av dessa medlemmar lämnar nu ett stort tomrum efter sig.

Lidingö Golfklubb genom
Åke Envang

Kommentarer

Fler artiklar