14 september spelas KM Foursome, kan du reglerna?

Söndagen den 14 september spelas en klassiker på klubben, nämligen KM Foursome. Foursome är en relativt ovanlig spelform som också har sina egna regler. I regelboken har de fått ett helt eget avsnitt eftersom hela Regel 29 handlar om Threesome och Foursome.

Slår du upp regelboken på sidan 115 så ser du att Regel 29 är en av de kortaste och därmed enklaste reglerna som endast består av 3 underregler:

29-1 Allmänt: I korthet kan man säga att regeln 29-1 definierar spelordningen dvs att man slår ut från varannan tee och därefter slår vartannat slag.

29-2 Matchspel: Säger att om en spelare spelar när hans partner skulle ha slagit så förlorar hans sida hålet.

29-3 Slagspel: Handlar om vad som sker i slagspel då en spelare slår ett slag då hans partner skulle ha slagit. Paret ådrar sig 2 slags plikt och slaget, eller slagen, ska annuleras, dvs inte räknas och felet ska rättas. Rättar man inte felet innan paret slagit ut på nästa hål så är paret diskvalificerat.

Alltså ganska enkla regler, eller hur? MEN, självklart finns det en del andra situationer som hanteras i andra regler och decisions. Längre ner tänkte jag därför ta upp de allra vanligaste frågorna som brukar dyka upp i samband med att vi spelar foursome.

  1. Om man spelar 36 hål får man byta tee mellan rond 1 och 2? Svar: Ja, om du väljer att spela ut på udda hål under rond 1 så får du under rond 2 byta med din partner och välja att spela från jämna hål.
  2. Vem ska droppa en boll vid tex ett vattenhinder eller vid ospelbar boll? Svar: Decision 29/4 klargör att det är spelaren som ska slå nästa slag som ska droppa bollen. Se även regel 20-2.
  3. Får båda spelarna använda en bag för spelarnas båda set? Svar: Decision 4-4/4a Ja, det är ok så länge klubborna går att identifiera till någondera spelarna.
  4. Vem av spelarna ska slå en eventuell provisorisk boll? Svar: Decision 29/4 klargör att om spelare A slår ett slag och paret väljer att spela en provisorisk boll så ska den slår av hans partner, dvs spelare B.
  5. Vad händer om spelare A spelar på fel boll? Svar: Decision 29-1/8 Säger att det fortfarande är spelare A som ska rätta felet, dvs spela på rätt boll och paret ådrar sig 2 slags plikt. Eftersom det är ett regelbrott så påverkar det inte spelordningen.
  6. Måste båda spelarna skriva under scorekortet? Svar: Decision 29/6 säger att det räcker att en av spelarna skriver under scorekortet.
  7. Om spelare A slår ett slag och missar bollen, vem ska slå nästa slag? Svar: Decision 29/6 klargör att slaget räknas och därför är det spelare B som ska slå nästa slag.

Ovanstående klargöranden hoppas jag kan vara till hjälp. Det finns dock ett par regler som det ofta, enligt min uppfattning, bryts emot när det spelas foursome och det gäller då regel 8-Råd och Regel 14-Slag.

Regel 8-1a och b säger att du får ge råd till din partner och även be om råd.

När det gäller Regel 8-2a så säger den:

att utom på green så har en spelare rätt att få spellinjen visad av vem som helst, men ingen får av spelaren placeras på eller nära linjen eller dess förlängning bortom hålet, och stå kvar medan slaget slås. Varje märke som placeras av spelaren eller med hans vetskap för att markera linjen måste tas bort innan slaget slås.”

Regel 8-2b På Green, säger att:

när spelarens boll ligger på green får spelaren, hans partner eller någon av deras caddies, före men inte under slaget, visa en linje för puttning, men då får greenen inte vidröras. Inget märke får placeras någonstans för att markera en linje för puttning.”

Just det där med vidröras är ofta något som spelare gör i okunskap. Det kostar då 2 slags plikt!

Avslutningsvis vill jag ta upp det som står i regel 14-2 som handlar om Hjälp, och särskilt det som står i 14-2b Placering av caddie eller partner bakom bollen. Denna regel säger följande:

En spelare får inte slå ett slag med sin caddie, sin partner eller sin partners caddie placerad på eller nära en förläning av spellinjen eller puttlinjen bakom bollen

Bryter du mot regel 14-2b så ådrar du dig och din partner 2 slags plikt.

Förhoppningen är nu att ingen av dem som under söndagen den 14 september spelar KM foursome bryter mot någon av dessa regler.

Är det något annat du undrar över kring de regler som finns för foursome eller andra regler så är du förstås välkommen att höra av dig till mig på e-post lars.waerland@gmail.com.

 

Lars Waerland, ordf Regel- & hcp sektionen

Kommentarer