Avgifter och lån 2017

Årsavgifter

Medlemmar med spelrätt

- hedersmedlemmar         0
- aktiva 7 750
- vardags 6 100
- junior 3 200
- studerande 5 500
- +90 2 700
- greenfee medlem 5 350
- non resident 2 700


Medlemmar med vilande spelrätt (Passiv medlem)

- seniorer 2 700
- juniorer 1 450


Medlemmar utan spelrätt

- vilande i spelrättskön 800
- kallad medlem utan spelrätt      0


Serviceavgifter

- damskåp 300
- herrskåp korta 300
- herrskåp långa 650
- batteriladdare 400
- vagnplats smal under 450
- vagnplats smal över 300
- vagnplats 60 bred under 800
- vagnplats 60 bred över 600
- vagnplats större inkl el 1200


Inträdesavgift

Inträdesavgiften är 10 000 kronor och betalas inte tillbaka vid ett utträde ur klubben.
Personer under 29 år betalar sin inträdesavgift i olika steg och ska senast vid 29 års ålder
betalt 10 000 kronor.

Medlemslån

Nya seniormedlemmar betalar medlemslån på 30 000 kr.
Fr o m 2015 är den s k lånetrappan för juniorer avvecklad, lånet ska istället betalas det år
man fyller 30 år.