Avgifter och lån 2018

Årsavgifter 2018

Medlemmar med spelrätt

- hedersmedlemmar         0
- aktiva 8 000
- vardags 6 250
- junior 3 250
- studerande 5 600
- +90 2 700
- greenfee medlem 5 450
- non resident 2 700


Medlemmar med vilande spelrätt (Passiv medlem)

- seniorer 1 500
- juniorer 800


Medlemmar utan spelrätt

- vilande i spelrättskön 800
- kallad medlem utan spelrätt      0


Serviceavgifter

- damskåp 300
- herrskåp korta 300
- herrskåp långa 700
- batteriladdare 400
- vagnplats 40 under 500
- vagnplats 40 över 300
- vagnplats 60 bred under 800
- vagnplats 60 bred över 600
- vagnplats 80 under 1000


Inträdesavgift

Inträdesavgiften är 10 000 kronor och betalas inte tillbaka vid ett utträde ur klubben.
Personer under 29 år betalar sin inträdesavgift i olika steg och ska senast vid 29 års ålder
betalt 10 000 kronor.

Medlemslån

Nya seniormedlemmar betalar medlemslån på 30 000 kr.
Fr o m 2015 är den s k lånetrappan för juniorer avvecklad, lånet ska istället betalas det år
man fyller 30 år.