Avgifter och lån 2021

Årsavgifter 2021

Alla belopp är i SEK

Medlemmar med spelrätt

- hedersmedlemmar         0
- ordinarie 8 800
- vardags 6 880
- junior 3 620
- studerande 6 100
- +90 år 2 700
- non resident 2 950


Medlemmar med vilande spelrätt (Passiv medlem)

- medlemmar 22 år och äldre 1 600
- medlemmar 21 år och yngre 850


Medlemmar utan spelrätt

- vilande i spelrättskön         800
- kallad medlem utan spelrätt            0


Serviceavgifter

- damskåp 300
- herrskåp korta 300
- herrskåp långa 750
- batteriladdare 400
- vagnplats 40 under 550
- vagnplats 40 över 350
- vagnplats 60 bred under 950
- vagnplats 60 bred över 650
- vagnplats 80 under 1150
- bilavgifter medlem 350
- bilavgifter gäster 550
- bilavgifter årshyra 4 750


Inträdesavgift

Inträdesavgift är 10 000. Avgiften betalas inte tillbaka vid ev utträde ur klubben. Person under 29 års ålder betalar sin inträdesavgift i 2 eller 3 steg. Vid 25 års ålder skall det inbetalda beloppet eller det ackumulerade inbetalda beloppet uppgå till 7 500 för att senast vid 29 års ålder vara fullt ut betalt, 10 000.

Medlemslån

Nya medlemmar 22 år och äldre betalar medlemslån på 30 000 det första året. 
För nya juniormedlemmar gäller att medlemslån ska betalas senast det år personen fyller 30 år.

(Fr o m 2015 är den s k lånetrappan för juniorer avvecklad.)