Avgifter och lån 2019

Årsavgifter 2019

Medlemmar med spelrätt

- hedersmedlemmar         0
- aktiva 8 200
- vardags 6 000
- junior 3 350
- studerande 5 700
- +90 2 700
- non resident 2 750


Medlemmar med vilande spelrätt (Passiv medlem)

- seniorer 1 500
- juniorer 800


Medlemmar utan spelrätt

- vilande i spelrättskön 800
- kallad medlem utan spelrätt      0


Serviceavgifter

- damskåp 300
- herrskåp korta 300
- herrskåp långa 750
- batteriladdare 400
- vagnplats 40 under 500
- vagnplats 40 över 350
- vagnplats 60 bred under 900
- vagnplats 60 bred över 650
- vagnplats 80 under 1100


Inträdesavgift

Inträdesavgift är 10 000 kronor. Person under 29 års ålder betalar sin inträdesavgift i 2 eller 3 steg.
Vid 25 års ålder skall det inbetalda beloppet eller det ackumulerade inbetalda beloppet uppgå till 7 500 kronor för
att senast vid 29 års ålder vara fullt ut betalt, 10 000 kronor.

Medlemslån

Nya seniormedlemmar betalar medlemslån på 30 000 kr.
Fr o m 2015 är den s k lånetrappan för juniorer avvecklad, lånet ska istället betalas det år
man fyller 30 år.