Utmärkelser till klubbens medlemmar genom åren

Lidingö Golfklubb, Stockholms Golfförbund och Svenska Golfförbundet har genom åren uppmärksammat medlemmar och andra personer som lagt ner stort arbete och som betytt mycket för klubben och för golfen.

Nedan följer en sammanställning av klubbens Hedersledamöter och Kallade medlemmar.

Under flikarna nedan finner ni de LGK-medlemmar som fått klubbens Förttjänsttecken samt de som fått SGDF- och SGF-utmärkelser.

Lidingö Golfklubb instiftade 1942 ett Hedersledamotskap. Inom klubben har vi dessutom Kallade ledamöter (instiftat 1955), Förtjänsttecken med plakett (instiftat 1980) samt Förtjänsttecken (instiftat 1943).

1993, i samband med klubbens 60-årsjubileum instiftades ett elitmärke - Silverklubban som hittills bara delats ut till en person nämligen Nils Lyckeberg.


Hedersledamöter (instiftat 1942)

1942

H K H Prins Bertil Greve Carl-Johan Bernadotte

1945

Torsten Hèrnod

 

Per Hemberg

1946

Axel Lindberg

1963

Erik Runfelt

2001

Jan-Erik Björkström

 

Anders Runfelt

2007 David Johnstone

2010 Per Hansson

2012 Åke Envang

2013 Allan Scharp

  Olle Enstam

2014

Leif Åberg
2015 Magnus Key

2016 Björn Schelin

2017 Bo Göthman


Kallade ledamöter (instiftat 1945)

1945

Nils Harald Palm

1953

Erik Runfelt

1955

Hugo Krantz

1957

Åke Pihlgren

1958

Lars Edshammar

 

Leslie Hickman

1960

Ulf-Christian Bratt

1963

C A Jacobsson

1967

Gunnar Dalén

1971

Gunnar Arenander

1973

Per Ivar Hellgren

1975

Ingvar Skårman

1978

Ebbe Brudin

1979

Brita Wennerström

1982

Jan-Erik Ryman

1985

Tage Boman

 

Harry Fakt

1988

Karl-Henrik Lingö

1993

Anders Runfelt

1996

Christer Lindberg

1998

Allan Scharp

2001

Bo G Boestad

 

Bertil Deurell

 

Åke Envang

 

Leif Ledmyr

 

Gunilla Skeppstedt

 

Jan Wetterlund de Bourg

2006

Gun Nilsson

2008

Leif Åberg

2021

Kjell Nilsson