Några av klubbens Profiler

Här skall vi presentera några av klubbens profiler och vi börjar med Leif Olsson som träffat Åke Envag. Åke har författat följande berättelse:

LEIF OHLSSON - DOLD "MAKTHAVARE" INOM GOLFEN

För det stora flertalet av klubbens medlemmar är det nog ett okänt faktum att vi i våra rullor har en medlem med flera maktpositioner inom golfen. Förklaringen är dels att Leif Ohlsson, som det handlar om, genom sin profession är ytterst lämplig för uppgifterna, dels att Leif inte gör eller känner något behov av att göra något väsen av sina uppdrag.

Leif Ohlsson 64 år, är utbildad på GIH (Gymnastik- och Idrottshögskolan) och 1970 utexaminerad gymnastikdirektör. Därutöver är han pol mag. med studier i samhällsplanering och statskunskap. Under studieåren sysslade han med flera sporter och nådde sina största framgångar inom handbollen. Han representerade mestadels Lidingö SK under 60-70-talet då handbollen på Lidingö var nationellt stark.

Fram till 1978 arbetade han som gymnastiklärare på flera skolor inom Lidingö. 1978 anställdes Leif på Bosöns Folkhögskola med ansvar för idrottslinjen. Det var i den egenskapen som LGK:s dåvarande intendent och PGA (Professional Golfers Association) Sveriges kanslichef Christer Lindberg och David Johnstone (LGK-pro) fick upp ögonen för Leifs kapacitet och pedagogiska förmåga. PGA i  Sverige var vid den här tiden en ganska liten och outvecklad organisation, men med Christer Lindberg som visionär och pådrivare blev det snart fart på ruljangsen.

Christer insåg bl a tidigt behovet av utbildning och någon slags auktorisation för PGA-medlemmarna för att få bedriva utbildning inom golfen. Han gav mer eller mindre Leif i uppdrag att utforma ett utbildningsprogram för PGA. Leif, som börjat spela golf 1972, var ju idrottsfrälst och "golftokig". Han nappade och började med sin rektors goda minna skissa på ett program. Han tog kontakt med Peter Chamberlain, ordförande i PGA:s utbildningskommitté, och en annan pro Mike Kennedy. Dessa var då kända och väletablerade pron i Sverige. En av Leifs kollegor, Lars-Erik Sandler anslöts också främst p g a sina kunskaper inom det idrottspsykologiska området.

Utbildningens upplägg blev nu något helt annat än vad som dittills hade bedrivits. Nu blev det ett mycket bredare innehåll än bara golfteori. Psykologi, fysisk träning, ekonomi, marknadsföring, administration var några exempel.

1980 var det hela färdigt för den första kursen. Det blev åtta veckors studier med avslutning våren 1981. Då utexaminerades den första svenska kullen av auktoriserade PGA-medlemmar.
Avslutningen var förlagd till S:t Cyprien i Sydfrankrike, som på den tiden var ett populärt resmål för infrusna svenska golfare. Bland de då utexaminerade kan nämnas Henry Reis (just det, Annika Sörenstams huvudtränare), Mikael Sorling (PGA Sveriges nuvarande kanslichef),
Göran Näslund ( som under några år jobbade på LGK, nu på Viksjö GK), P-A Brostedt (en av Sveriges första Tourspelare).

NÅGOT NYTT INOM GOLFEN
Detta var något helt nytt inom golfen i Europa. Informationen om utbildningen spreds och nyfikenheten från andra länder blev stor. Under åren 1982 - 1996 medverkade Leif till att bygga upp en omfattande golfskoleverksamhet i PGA´s regi. Detta kom att innebära tjänstgöring i sex olika länder under 33 kurser. Under samma tidsperiod utvecklades också tränarutbildningarna i snabb takt med hjälp av många goda krafter från Bosön och PGA:s egna led. Framgången kan främst tillskrivas Christer Lindberg (initiativtagaren) och Leif Ohlsson (pedagogen). Men det här blev intressant nog, inte bara en framgång för PGA utan även för Bosön. Genom rektorns förståelse för Leifs insatser är sedan flera år golfen Bosöns största kund!

Utbildningarnas innehåll har i dag utvecklats betydligt och anpassats till nya behov och standards. Huvudman för utbildningen har sedan 1982 SGF, Svenska Golfförbundet varit i samverkan med PGA, vilket givit möjlighet till statliga bidrag och samarbete med idrotten. Utbildningen har under åren bytt namn och förkortas numera TU, vilket står för Svensk Golftränarutbildning.

LEIF - EN HÖJDARE INOM PGA
Den som följt golfens utveckling under de tre senaste decennierna vet att svensk golf och svenska pron blivit mycket uppmärksammade. Detta är naturligt genom att medias uppmärksamhet huvudsakligen riktas mot spelarna. Vad som däremot är mindre bekant är att svenska PGA-företrädare nått höga positioner inom internationella organisationer. PGA Sveriges f d och tyvärr bortgångne kanslichef Christer Lindberg var vid sin bortgång President för PGA Europa. I styrelsen för denna PGA-enhet sitter i dag såväl Mikael Sorling som Leif Ohlsson. Sedan 2004 är Leif ordförande för PGA Europas Education Committee - en följd naturligtvis av hans framgångar inom utbildningsområdet. Intressant med den här kommittén är dess sammansättning av representanter från åtta olika länder i Europa.

Inom världsgolfen finns en grupp som kallar sig G 9-gruppen (jämför med industriländernas G 8) bestående av världens nio ledande golfnationer. Att lilla Sverige ingår i denna grupp är något för oss svenska golfare att vara stolta över. I styrelsen för G 9 sitter såväl Leif Ohlsson som Mikael Sorling.

En annan enhet med PGA Europa och R&A (Royal and Ancient Golf Club of  St Andrews) som huvudmän kallas Golf Development Group. Denna grupp tilldelas operativa uppdrag i hela världen för att stödja eller utveckla spelare eller tränare. Ordförande för denna grupp är Leif Ohlsson.

The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews har regler, utrustning och golfsportens utveckling (bl a banutveckling) som sitt ansvarsområde. Ibland får Leif i uppdrag att företräda även denna ärorika klubb inom utbildningsområdet.

RYDER CUP- BÄSTA BEVISET PÅ FRAMGÅNG
Om nu någon undrar eller efterlyser bevis på att PGA Europas satsningar på utbildning verkligen burit frukt så pekar PGA-folket gärna på Ryder Cup, Solheim Cup och framgångarna på de internationella tourerna. Alldeles speciellt gärna erinrar man om Ryder Cup 2004 på Oakland Hills i USA. Värre utskåpning än den yankees då utsattes för har ju aldrig upplevts i modern tid. Som PGA-observatör gick Leif Ohlsson, tillsammans med dottern Maria, omkring på Michiganbanan och njöt av tillställningen, som slutade 19,5 för Europa mot 8,5 för USA. Minns f ö att Europas kapten Bernhard Langer hade två svenska pron som assistenter nämligen Anders Forsbrand och Joakim Haeggman.

Naturligtvis minns man också gärna senaste Solheim Cup matchen, som 2003 spelades på Barsebäck. Den matchen blev förresten inte bara en framgång för Europas spelare utan också för Sverige som arrangörsland.

GOLFUTBILDNING - EN HELTIDSSYSSELSÄTTNING
Som läsaren säkert börjar förstå har Leif fullt upp med utbildningsjobb. När det nu 2006 blir dags för Leif att pensionera sig från Bosön håller han på att med PGA Europa förhandla sig fram till ett treårsavtal för att hinna och orka med alla uppdrag och resor. Ett uppdrag han väntas jobba med är ett PGA-evenemang (Teaching and Coaching Conference) som skall äga rum i oktober 2006 i Malmö med ca 1200 deltagare.

Under årens lopp har Leifs namn dykt upp i många internationella sammanhang. Roligt att berätta är att han tre gånger fått företräde hos olika länders idrottsministrar för att delge sina erfarenheter av idrottsutbildning. England, Skottland och Ryssland har haft sådana besök av Leif.

Medaljens baksida med alla dessa uppdrag är enligt Leif de många och ibland långa resorna. Men medaljen har också en framsida. "Jag får ju spela en massa berömda och fina golfbanor" säger han, förmodligen för att retas med en golfbanesamlare som undertecknad.
Åke Envang


FAKTA OM LEIF OHLSSON
Född: 1941
Bor: Sedan födseln på Lidingö
Familj: Hustru och två döttrar. Dottern Maria spelar ibland för LGK:s damlag.
Yrke: Idrottslärare på Bosön
Medlem i LGK: Sedan 1972
Hcp: 11,7
LGK-uppdrag: Styrelseledamot 1987-1990
Juniorkom under 10 år varav tre som  ordf.