Juniorer

Golfen i Sverige har de senaste åren sett en nedgång i antalet aktiva golfspelare och detta har förstås också påverkat landets golfklubbar på juniorsidan. Lidingö Golfklubb har dock de senaste 10 åren upplevt en ökning i antalet aktiva och bedriver år 2013 en verksamhet för ca 300 golfintresserade ungdomar, där drygt 100 också är medlemmar i klubben. I slutet på 1990-talet och början av 2000-talet förde juniorverksamheten en något tynande tillvaro. Dåvarande kösystem stipulerade att 75 % av juniorerna som valdes in som medlemmar skulle ha anhörighetsstatus. Detta gjorde att många av de juniorer som blev medlemmar inte nödvändigtvis var intresserade av att delta i klubbens juniorverksamhet. De juniorer som då tränade aktivt var därmed inte mer är ca 30 av totalt ca 130 juniormedlemmar.

Framtidsgruppen
Under år 2002 startades en förberedande träning för köande juniorer som fick namnet Framtidsgruppen. Inspiration hämtades från Stockholms GK som under några år framgångsrikt bedrivit en liknande verksamhet. På detta sätt kunde nu Lidingö Golfklubb stämma av intresse, mognad och golffärdigheten hos juniorerna eftersom deltagandet i Framtidsgruppen utgjorde grunden för nyinval av juniormedlemmar. Juniorerna erbjöds teknikträning samt deltagande i vissa klubbtävlingar. De erbjöds spel på banan i enlighet med klubbens erbjudande till gäster. På detta sätt kunde klubben skola in blivande medlemmar i spelet golf och Lidingö Golfklubb och därmed på sikt skapa en god klubbanda.

Inledningsvis erbjöds deltagande till köande juniorer med anhörighetsstatus i åldern 11-13 år. Första året hade verksamheten 25 deltagare. Försöksverksamheten slog väl ut och ökade de närmasteåren. År 2013 är maximala antalet deltagare i Framtidsgruppen satt till 100 juniorer och deltagarna är mellan 11 och 15 år.

Knattegruppen
I takt med intresset för Framtidsgruppen ökade så uppstod även ett ökat intresse för yngre juniorer att träna. Från och med säsongen 2009 startades även en Knatteverksamhet där köande juniorer mellan 7-10 år erbjöds delta. Redan den första säsongen deltog ca 50 juniorer. År 2013 är maximala antalet deltagare i Knattegruppen satt till 100.

Träning året runt
Juniorträningen bedrivs numera inte enbart under sommarhalv året. Sedan år 2006 så tränar många juniorer året runt. Både med slag- och teknikträning på övervåningen av den östra ladan samt genom fysträning i gymnastikhallar, löpträning utomhus samt styrketräning på olika anläggningar runt om på Lidingö. Denna träning erbjuds också deltagare i Framtidsgruppen.

Dagens träningsverksamhet
År 2013 planerar klubben för en juniorverksamhet omfattande ca 300 deltagare. Förutom klubbens anställde tränare Eric Carlberg, engageras ytterligare 3 tränare varav klubbens assisterande tränare Magnus Ekman, som arbetat för klubben under 5 år, är en. Omfattningen på verksamheten nådde sin topp 2010 då hela 100 juniorer deltog i Framtidsgruppen, 110 juniorer deltog i Knatteverksamheten och dessutom fanns det ca 120 medlemsjuniorer som deltog i den organiserade träningen under utomhussäsongen. För de allra yngsta mellan 5-6 år så erbjöds ”Golfkul” där några mindre grupper lekte golf. Junior- & Elitkommittén bedömer att klubbens resurser i form av träningsområden inte klarar av en större omfattning på verksamheten och har också fått direktiv från styrelsen att anpassa antalet deltagare till de resurser som klubben förfogar över.

Deltagare i juniorverksamheten betalar en årlig träningsavgift som är beroende på vilken typ av träning de deltar i. Medlemsjuniorerna betalar förutom träningsavgiften givetvis också kostnader för medlemskap. Verksamheten är självfinansierad och har de senaste åren inte belastat klubbens ekonomiska resultat. Däremot har klubben vissa kostnader för elitlagen för damer och herrar som finns.

I samband med ombyggnaden av banan åren 2006-2009 etablerades ett nytt träningsområde vid green på gamla hål nr. 17, sydväst om klubbhuset. Här finns möjlighet till närspelsträning på 6 korthål.

Sedan år 2011 använder sig juniorverksamheten också av metodiken Golfloop för att stötta spelare, föräldrar och hjälptränare i utveckling av golfspelet.

Organisation av juniorverksamheten
Den juniorverksamhet som Lidingö Golfklubb idag omfattar har främst tillkommit genom Lars Waerland och Eric Carlbergs försorg. Lars har fram till år 2010 verkat i rollen som ordförande i juniorverksamheten och deltar fortsatt som rådgivare till Junior-& Elitkommittén. Eric har i sin roll som huvudtränare utvecklat och lett verksamheten som idag pågår året runt. Verksamheten tar sin utgångspunkt i en dokumenterad verksamhetsplan med mätbara mål och fastslagna riktlinjer. Dessa finns publicerade på klubbens hemsida. Under år 2013 har Junior- & Elitkommittén 10 ordinarie ledamöter.

Tävlingsverksamheten
Klubben arrangerar ett flertal klubbtävlingar under året, både i slagspel och i match. Sedan drygt 30 år arrangeras Vikingaskeppet som är en nationell tävling för juniorer och som har JMI-status, dvs. ingår i kvalserien för finalen i JMI - Junior Masters Invitational. För att erbjuda spelare ett insteg till tävlingsverksamheten arrangeras sedan snart 10 år den mycket populära Junior-Order-of-Merit, eller i folkmun - JOM. JOM är en niohåls poängbogey som avgörs under 5 dagar på våren och 5 dagar på hösten. År 2012 var snittet 33 deltagare per tävling. De som deltar har officiellt hcp men kvalificerar sig kanske inte för att spela på Skandia Tour. I takt med att verksamheten vuxit så har också resultaten på nationell nivå förbättrats. Många är de Lidingöjuniorer som underåren framgångsrikt deltagit i Skandia Tour. År 2004 hade Lidingö Golfklubb plats 60 på juniorklubbrakningen i Sverige. År 2011 hade klubben klättrat till plats 13. Denna rakning omfattar ca 300 golfklubbar i Sverige.

Junior- & Elitkommittén har ambitiösa mål avseende de tävlingsresultat som klubbens juniorer ska uppnå. Den som hittills nått störst framgångar är Daniela Holmqvist då hon som junior år 2009 segrade i en tävling på damernas dåvarande SAS Masters tour. Karriären fortsätter för Daniela som från och med år 2013 har kvalificerat sig till Ladies European Tour och har inlett säsongen på ett strålande sätt.