Initialskedet 1933-34

Det blev en Lidingöbo, gymnastikdirektören Nils Harald Palm, som åtog sig att göra ett försök. Han kontaktade Per Hemberg, ordförande i AB Lidingöstaden, och fick dennes medgivande att överflytta åtminstone en del av SGK:s förpliktelser mot hans bolag på en ny klubb. Sedan han även väckt Torsten Hèrnods, Cellulosabolagets chef, intresse för en ny Lidingöklubb och fått löfte om dennes medverkan infördes i tidningarna en inbjudan att bilda en golfklubb på Lidingö.

Vid detta möte den 5 april 1933 beslöts att bilda en ny Lidingö Golfklubb. De som betalade årsavgift det första året - 77 stycken - betraktades som stiftare av klubben. Den 12 maj 1933 hölls, ett konstituerande sammanträde och den första styrelsen valdes med Torsten Hèrnod som ordförande. LGK invaldes samma år i Svenska Golfförbundet som klubb nr 13 i Sverige.

Sticklinge Gård, den s.k. Zetterbergska villan, som låg ovanför nuvarande 2:a fairway och som Stockholm Golfklubb inrett till klubbhus, hyrdes som klubbhus för 220 kronor i månaden fram till den 31 oktober 1938. Bottenvåningen inrymde klubbrum, matsal och kök samt bostad för instruktören och i våningen en trappa upp fanns omklädningsrum med dusch för herrar och damer. Inredningen var sparsam med huvudsakligen skänkta möbler och klädskåp.

Årsavgiften fastställdes till 100 kronor och Adolf Hjort anställdes som tränare med en månadslön på 250 kronor. En Caddiemaster anställdes också med en lön av 60 kronor per månad plus en del av caddieavgiften. Caddiebiljetten, innebärande klubbärning över 9 hål under 1 timme (!), fastställdes nämligen till 65 öre varav caddien fick 50 öre, klubben 10 öre och Caddiemastern 5 öre. Greenfeen, då kallad dagavgiften, var 3 kronor på vardagar och 5 kronor på lördagar och söndagar.