Banans utveckling

Ropsten

Ropsten

En första Lidingö Golfklubb (LGK) bildades redan den 1 november 1924 med avsikt att anlägga en bana vid Sticklinge gård. En bana ritades av den engelske banarkitekten H G. Mac Donald på uppdrag av markägaren AB Lidingöstaden.

Den nya banans första nio hål togs i bruk i augusti 1926 och på eftersommaren 1927 var 18-hålsbanan klar för spel. Den var då landets första 18-hålsbana.