Befattningshavare i Lidingö GK genom åren

Den 5 april 1933 bildades Lidingö Golfklubb. Den 12 maj 1933 hölls, ett konstituerande sammanträde och den första styrelsen valdes med Torsten Hèrnod som ordförande. Han skulle komma att leda klubbens öden ända till 1951 och betyda mycket för dess utveckling.

Under åren som följde har sedan en hel rad medlemmar lagt ner massvis med tid och arbete för att leda och utveckla klubben.

Under flikarna i "marginalen" till vänster hittar ni namnen på dessa personer men också namnen på alla de som genom sin anställning eller annan koppling till Lidingö Golfklubb bidragit till att utveckla klubben till vad den är idag.

Under fliken "Förtroendevalda" hittar ni Ordföranden, vice Ordföranden, Sekreterare och Skattmästare.

Under fliken "Anställda" hittar ni Intendenter/Klubbdirektörer, Kanslister, Instruktörer och Greenkeepers.