Bokningsregler

Bokningsregler 2018

 • Två starttider varje timme bokas samma dag på plats eller telefon. Du får ha max 3 bokade starttider varav 1 helgtid igång samtidigt och bokningen skall avse eget spel och inte vara för annans räkning.

 • Övriga tider kan bokas på samtliga kanaler, internet, telefon eller på plats.

 • Ankomstanmälan ska göras i receptionen senast 15 minuter innan start, annars släpps tiden till annan på plats.

 • Vid frost gäller följande: Starttider som är bokade innan spelet kan påbörjas brinner inne. Starttiden skjuts alltså inte fram då detta kan komma att påverka resterande bokningar under dagen. Självklart gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förloras, men detta är något vi inte kan garantera.

 • Före klockan 08.00 gäller max 3-bollar.

 • Gäster får boka starttid 5 dagar i förväg.

 • För gästspel gäller högst -32 i handicap. Spelar du med medlem i LGK får du ha högst -36 i handicap  Avbokningsregler


  • Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden. Byte av spelare kan ske ända fram till 15 minuter innan bokad starttid.

  • En spelare som avbokar senare än 2 timmar innan bokad starttid debiteras en avbokningsavgift på 50 kr.

  • En spelare som uteblir och inte bokat av sin starttid debiteras en "no show"-avgift på 200 kr samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett.

  • Reglerna gäller för både medlem och greenfeegäst