Bokningsregler

Under 2020 har vi speciella  bokningsregler

Gäster välkomna vardagar och helger efter klockan 14.00, man kan boka 5 dagar innan.
Alla tider bokas via MinGolf eller MG Bokning. Vi har tagit bort alla "på plats tider". Detta gäller tillsvidare. 

Tidbokning vardagar 07.30 - 18.50 och helger 07.30 - 17.50 övrig tid bollränna. 3 bollar innan klockan 08.00

Banan stängd för banskötsel måndagar 06:30 - 09:00, tisdag - fredag 06:30 - 07:30

 

 • Två starttider på vardagar samt en stattid på helger varje timme bokas samma dag på plats eller telefon. Du får ha max 3 bokade starttider varav 1 helgtid igång samtidigt och bokningen skall avse eget spel och inte vara för annans räkning. Endast medlemmar får boka tider före klockan 14.00 på helger. Undantaget är 1 juli t o m 2 augusti när samtliga starttider är bokningsbara på alla kanaler.

 • Övriga tider kan bokas på samtliga kanaler, internet, telefon eller på plats.

 • Receptionen äger rätten att fylla ut bollarna till 3-/ 4-bollar vid hög belastning

 • Vid högt tryck på banan förbehåller vi oss rätten att flytta på 2-bollar & 1-bollar, vi flyttar vid behov max en startttid.

 • Vid bokning ska golfid uppges på alla spelare i bollen
 • Ankomstanmälan ska göras i receptionen senast 15 minuter innan start, annars släpps tiden till annan på plats.

 • Vid frost gäller följande: Starttider som är bokade innan spelet kan påbörjas brinner inne. Starttiden skjuts alltså inte fram då detta kan komma att påverka resterande bokningar under dagen. Självklart gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förloras, men detta är något vi inte kan garantera.

 • Före klockan 08.00 gäller max 3-bollar.

 • Start sker endast från hål 1, undantag kan ske efter godkännande av receptionen.
 • Gäster får boka starttid 5 dagar i förväg.

 • För gästspel gäller högst -32 i handicap. Spelar du med medlem i LGK får du ha högst -36 i handicap. Max handicap i bollen är 120. 

 •  För hund på golfbanan gäller följande:

  - Gäller endast under sällskapsronder
  - Gäller endast kopplad hund
  - Hund liksom golfvagn hålls borta från green och foregreen
  - En allmän hänsyn kring klubbhuset
  - Spelare utan hund har företräde vid bokad starttid


  Avbokningsregler


  • Avbokning ska ske senast 2 timmar innan bokad starttid. Då finns fortfarande tid för en annan spelare att boka in sig på den lediga starttiden. Byte av spelare kan ske ända fram till 15 minuter innan bokad starttid.

  • Bokad starttid kan avbokas utan kostnad senast 2 timmar innan bokad tid. Sker avbokning senare debiteras bokaren starttidens ordinarie greenfee eller för medlem, 200 kr. Samt mister sin möjlighet att boka starttider i GIT tills betalning skett.

  • Reglerna gäller för både medlem och greenfeegäst