Bansträckning historiskt

Banan 1927 samt 1936

Banan 1939 och 1965

Banan 1978 och 1985

Banan 2009